• Svenska

Om utlandet Rumänien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Det råder fortsatt samhällssmitta av coronaviruset i Rumänien. Ett antal åtgärder är i kraft i hela landet för att reducera smittspridningen. Åtgärderna kan skilja sig mellan regioner beroende på hur smittspridningen ser ut. Det krävs att kunna visa upp sitt digitala EU-covidcertifikat vid besök på restaurang, biografer m.m. om incidensnivån är över 3 på den skala som används. För närvarande befinner sig Bukarest över 6 och smittspridningen går uppåt. Se länk.

https://stirioficiale.ro/informatii

UD hävde i augusti 2020 tidigare avrådan från icke nödvändiga resor till Rumänien med anledning av covid-19 pandemin.

Särskilda inresebestämmelser

Inresande från Sverige omfattas sedan december 2020 av rumänska inreserestriktioner. Regler och restriktioner kan ändras med kort varsel.

Rumänska myndigheter har en lista över länder/områden med en epidemiologisk risk som omfattas av dessa inreserestriktioner. I denna lista är länderna indelade i röd, gul samt grön grupp beroende på hur högt smittoläget är i respektive land. Restriktionerna ser olika ut beroende på i vilken grupp ett land befinner sig i. Listan uppdateras regelbundet av rumänska myndigheter. Se länk

Sverige befinner sig för tillfället i GRÖN grupp enligt ovan nämnda lista, och omfattas därför inte av negativt PCR-test, ej heller av karantän.  

Se också information på engelska på hemsidan för Rumäniens ambassad i Stockholm:

Information regarding travel to Romania | EMBASSY OF ROMANIA in the Kingdom of Sweden (mae.ro)

För gul och röd grupp gäller i dagsläget att ett negativt PCR-test uppvisas i form av ett dokument/intyg (i pappers- eller eletronisk form) utfärdat på engelska. Detta ska vara utfärdat av auktoriserat laboratiorium och ska inkludera information (för identifikation) om person som dokumentet/intyg avser. 

För röd och gul grupp gäller också att rumänska myndigheter kräver att flyg- transportföretag som ansvarar för resor till Rumänien endast tillåter ombordstigning av personer som kan uppvisa något av följande dokument/intyg:

 • negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt
 • covid-vaccination, under förutsättning att den andra dosen togs minst 10 dagar innan avresa
 • att person har haft bekräftad covid-19 under de senaste 90 dagarna innan avresa och minst 14 dagar har gått sen datum när covid-19 bekräftades och avresa. Detta ska kunna bestyrkas med medicinska dokument/intyg såsom positivt PCR-test när diagnos ställdes, utskrivning från sjukhus eller test som bestyrker att personen har IgG antikroppar och som gjorts högst 14 dagar innan avresa, samt andra stödjande dokument. 

Undantag från krav på negativt PCR-test vid inresa

Barn som är upp till 6 år gamla omfattas av karantän under samma tidsperiod som vuxen de reser med, men omfattas inte av krav vad gäller negativt PCR-test.

Undantag från krav på karantän vid inresa

 • Vid transit genom Rumänien, under förutsättning att man lämnar landet senast 24 timmar efter inresa.
 • Personer som direkt innan inresa i Rumänien har tillbringat minst 14 sammanhängande dagar i ett eller flera länder/områden som befinner sig i grön grupp.  
 • Inresande som fått två doser covid-19 vaccin, under förutsättning att den andra dosen togs minst 10 dagar innan inresa i Rumänien
 • Inresande som stannar i Rumänien mindre än 72 timmar, under förutsättning att man kan uppvisa ett negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt, samt inte uppvisar covid-19 symptom.
 • Inresande som omfattas av 14 dagars karantän kan lämna denna efter 10 dagar, under förutsättning att man karantändag 8 har tagit ett PCR-test som är negativt och inte uppvisar covid-symptom.
 • Inresande som har haft bekräftad covid-19 under de senaste 180 dagarna innan inresa i Rumänien och kan bestyrka detta med medicinska dokument/intyg. Sådant dokument/intyg kan bestå av positivt PCR-test när diagnos ställdes, utskrivning från sjukhus, test som bestyrker att inresande har IgG antikroppar och som gjorts högst 14 dagar innan inresa eller verifiering i Rumäniens "corona-forms data base" (officiell databas om covid-patienter) och för vilken minst 14 dagar har gått sen datum när covid-19 bekräftades.
 • Representant för utländskt företag som har dotterföretag/ kontor/representation i Rumänien under förutsättning att man vid inresa i Rumänien kan bevisa/intyga kontraktuell relation med aktuellt dotterföretag/kontor/representation i Rumänien.
 • Inresande som ska använda/installera/underhålla/reparera utrustning och teknik inom områdena medicin/forskning/ekonomi/försvar//lag och ordning/nationell säkerhet/transport, liksom inresande som ska utföra specifika yrkesaktiviteter inom dessa områden, under förutsättning att man vid inresa i Rumänien kan bevisa/intyga kontraktuell/ samarbetsrelation med motpart i Rumänien. Inspektörer från internationella organisationer omfattas också av detta undantag.
 • Elever/studenter som ska genomgå antagningsprov eller avsuta sina studier, som inleder studier vi en skola i Rumänien eller som reser för aktiviteter som är kopplade till att inleda, förbereda, delta i eller avsluta studier, liksom följeslagare om eleven/studenten är minderårig.

Om du inte omfattas av något av dessa undantag gäller 14-dagars hemkärantän vid ankomst till Rumänien.

Samlad information om inreserestriktioner och samtliga undantag finns på rumänsk websida med officiell information om covid-19, Stirioficiale.ro (information finns endast på rumänska). Se länk.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Notera att det alltid är rumänska myndigheter som avgör vem som får resa in i Rumänien. Sveriges ambassad i Bukarest kan inte göra tolkningar av gällande regler, eller göra individuella bedömningar av enskilda ärenden, eller utfärda tillstånd för inresa i Rumänien. Ambassaden kan heller inte intyga eller påverka innehållet i rumänsk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Beredskapstillstånd råder sedan 21 juli 2020. Det betyder att myndigheterna kan bestämma om olika typer av restriktioner, som kan se olika ut i olika delar av landet. Följ lokala myndigheters direktiv, och håll dig informerad via lokala medier. I Bukarest gäller bland annat :  

- Munskydd är obligatoriskt att bära både inomhus och utomhus när man befinner sig på allmän plats. På restauranger (innan man placerat sig vid ett bord) krävs att munskydd används och att du kan visa upp ett EU-Covidcertifikat. Det gäller att du kan visa upp ett EU-Covidcertifikat vid besök i de flesta butiker inklusive köpcenter. Om förhållningsregler inte följs kan böter utdelas.

- Utegångsförbud råder mellan 21-05 för de som inte är vaccinerade.

- Områden kan placeras under lokal karantän med kort varsel. 

- Kollektivtrafik och internationell flygtrafik fungerar som vanligt.

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen i lokala medier och lokala myndigheters anvisningar vad gäller eventuella spridningsreducerande åtgärder och restriktioner. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar.

Resor till Sverige

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning och följer utvecklingen kontinuerligt samt uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, se Folkhälsomyndighetens websida.

Utländska medborgare 18 år eller äldre, med undantag för medborgare i de nordiska länderna, ska uppvisa ett av följande intyg vid inresa i Sverige:

 • Vaccinerad mot covid-19
 • Testat negativt*
 • Tillfrisknat från covid-19

*Testet kan vara ett antigentest, PCR-test eller ett LAMP-test. Det får inte vara äldre än 48 timmar, beräknat från testtillfället. Intyget på testet skall vara på svenska, engelska, franska, norska eller danska. (Översättningar godtas ej.) 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga som reser in i Sverige från ett land utanför Norden att göra ett PCR-test vid ankomsten, även svenska medborgare. 

Polisens hemsida hittar du  mer information om att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin.

Inreseförbud till Sverige

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet.

Resor inom Europa - tex. från Rumänien till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har. 

Beslutet har förlängs till och med den 31 oktober 2021. 

Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

För en översikt över restriktionerna för resande till Sverige hänvisas till krisinformation.se och Visit Sweden. 

 

 

Senast uppdaterad 29 nov 2021, 15.25