• Svenska

Om utlandet Rumänien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Det råder för närvarande en utbredd samhällssmitta av coronaviruset i Rumänien. Ett flertal åtgärder är i kraft i hela landet för att reducera smittspridningen.

UD hävde i augusti 2020 tidigare avrådan från icke nödvändiga resor till Rumänien med anledning av covid-19 pandemin.

Särskilda inresebestämmelser

Inresande från Sverige omfattas sen december 2020 av rumänska inreserestriktioner. Regler och restriktioner kan ändras med kort varsel.

Rumänska myndigheter har en lista över länder/områden med en epidemiologisk risk som omfattas av dessa inreserestriktioner. I denna lista är länderna indelade i röd, gul samt grön grupp beroende på hur högt smittoläget är i respektive land. Restriktionerna ser olika ut beroende på i vilken grupp ett land befinner sig i. Listan uppdateras regelbundet av rumänska myndigheter. Se länk

Inresande från Sverige måste vid inresa uppvisa negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt. Inresande från Sverige omfattas inte av karantän eftersom Sverige för tillfället befinner sig i gul kategori enligt listan ovan. Se länk för detaljerad information (finns endast på rumänska). Det finns undantag från dessa regler, se längre ner i texten.

Se också information på engelska på hemsidan för Rumäniens ambassad i Stockholm.

Information regarding travel to Romania | EMBASSY OF ROMANIA in the Kingdom of Sweden (mae.ro)

Negativt PCR-test uppvisas i form av ett dokument/intyg (i pappers- eller elektronisk form) på utfärdande lands språk samt engelska. Detta ska vara utfärdat av auktoriserat laboratorium och ska inkludera information (för identifikation) om person som dokument/intyg avser.

Observera att rumänska myndigheter kräver att flyg- och transportföretag som ansvarar för resor till Rumänien från länder/områden på ”gul lista” endast tillåter ombordstigning av personer som kan uppvisa något av följande dokument/intyg:

-      negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt

-      covid-vaccination, under förutsättning att den andra dosen togs minst 10 dagar innan avresa

-      att person har haft bekräftad covid-19 under de senaste 90 dagarna innan avresa och minst 14 dagar har gått sen datum när covid-19 bekräftades och avresa. Detta ska kunna bestyrkas med medicinska dokument/intyg såsom positivt PCR-test när diagnos ställdes, utskrivning från sjukhus eller test som bestyrker att personen har IgG antikroppar och som gjorts högst 14 dagar innan avresa, samt andra stödjande dokument

Undantag från krav på negativt PCR-test vid inresa

Barn som är upp till tre år gamla omfattas av karantän under samma tidsperiod som vuxen de reser med, men omfattas inte av krav v.g. negativt PCR-test.

Undantag från krav på karantän vid inresa

 • Vid transit genom Rumänien, under förutsättning att man lämnar landet senast 24 timmar efter inresa.
 • Personer som direkt innan inresa i Rumänien har tillbringat minst 14 sammanhängande dagar i ett eller flera länder/områden som befinner sig i grön grupp i listan med länder som har pågående smittspridning.
 • Inresande som har fått två doser covid-19 vaccin, under förutsättning att den andra dosen togs minst 10 dagar innan inresa i Rumänien.
 • Inresande som stannar i Rumänien mindre än 72 timmar, under förutsättning att man kan uppvisa ett negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt, samt inte uppvisar covid-19 symptom.  
 • Inresande som omfattas av 14 dagars karantän kan lämna denna efter 10 dagar, under förutsättning att man karantändag 8 har tagit ett PCR-test som är negativt och inte uppvisar covid-symptom.
 • Inresande som har haft bekräftad covid-19 under de senaste 90 dagarna innan inresa i Rumänien och kan bestyrka detta med medicinska dokument/intyg. Sådant dokument/intyg kan bestå av positivt PCR-test när diagnos ställdes, utskrivning från sjukhus, test som bestyrker att inresande har IgG antikroppar och som gjorts högst 14 dagar innan inresa eller verifiering i Rumäniens ”corona-forms data base” (officiell databas om covid-patienter) och för vilken minst 14 dagar har gått sen datum när covid-19 bekräftades.
 • Representant för utländskt företag som har dotterföretag/kontor/representation i Rumänien, under förutsättning att man vid inresa i Rumänien kan bevisa/intyga kontraktuell relation med aktuellt dotterföretag/kontor/representation i Rumänien.
 • Inresande som ska använda/installera/underhålla/reperara utrustning och teknik inom områdena medicin/forskning/ekonomi/försvar/lag och ordning/nationell säkerhet/transport, liksom inresande som ska utföra specifika yrkesaktiviteter inom dessa områden, under förutsättning att man vid inresa i Rumänien kan bevisa/intyga kontraktuell / samarbetsrelation med motpart i Rumänien. Inspektörer från internationella organisationer omfattas också av detta undantag.
 • Elever/studenter som ska genomgå antagningsprov eller avsluta sina studier, som inleder studier vid en skola i Rumänien eller som reser för aktiviteter som är kopplade till att inleda, förbereda, delta i eller avsluta studier, liksom följeslagare om eleven/studenten är minderårig.

Samlad information om inreserestriktioner och samtliga undantag finns på rumänsk websida med officiell information om covid-19, Stirioficiale.ro (information finns endast på rumänska). Se länk.

Se även information på hemsidan för Rumäniens ambassad i Sverige.

Information regarding travel to Romania | EMBASSY OF ROMANIA in the Kingdom of Sweden (mae.ro)

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Notera att det alltid är rumänska myndigheter som avgör vem som får resa in i Rumänien. Sveriges ambassad i Bukarest kan inte göra tolkningar av gällande regler, eller göra individuella bedömningar av enskilda ärenden, eller utfärda tillstånd för inresa i Rumänien. Ambassaden kan heller inte intyga eller påverka innehållet i rumänsk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Beredskapstillstånd råder sedan 21 juli 2020. Det betyder att myndigheterna kan bestämma om olika typer av restriktioner, som kan se olika ut i olika delar av landet. Följ lokala myndigheters direktiv, och håll dig informerad via lokala medier. I Bukarest gäller bland annat :  

- Munskydd behöver inte bäras utomhus med undantag för besök på marknader eller liknande samt vid stationer för kommunala färdmedel.

- Sammankomster för firande av t ex födelsedagar är ej tillåtet.

- Arbete hemifrån uppmuntras när så är möjligt.

- Restauranter får servera utomhus samt inomhus men med högst 30% beläggning.  

- Områden och städer kan placeras under lokal karantän med kort varsel. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen i lokala medier och lokala myndigheters anvisningar vad gäller eventuella spridningsreducerande åtgärder och restriktioner. 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, se  Folkhälsomyndigheten websida.

Inresa till Sverige

Från och med midnatt natten till lördag den 6 februari måste utländska medborgare uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Detta gäller inte barn upp till 18 år. Regleringen skiljer sig åt beroende på om man reser från tredje land eller från ett EU- eller Schengenland. För detaljerad information, se länkar till Polisen och Folkhälsomyndigheten nedan. 

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet

Undantaget från kravet på covid-19-test gäller också utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus men de ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet

Läs mer Frågor och svar om inreseförbud | Polismyndigheten (polisen.se)

Link in English:

Travel to and from Sweden | The Swedish Police Authority (polisen.se)

Dessa rekommendationer gäller när du anlänt till Sverige:  

 • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.
 • Testa dig på dag 5 efter ankomst (gäller inte om du är född 2015 eller senare).

Notera att inresebestämmelser och rekommendationer hastigt kan förändras. Vi rekommenderar resenärer till Sverige att besöka  Folkhälsomyndighetens och Polisens hemsidor före avresa. Information finns även på Frågor och svar om inreseförbudet - Regeringen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 08 jun 2021, 10.01