• Svenska

Om utlandet Rumänien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Det råder fortsatt samhällssmitta av coronaviruset i Rumänien. Se länk nedan för aktuell incidensnivå i de olika regionerna.

https://stirioficiale.ro/informatii

UD hävde i augusti 2020 tidigare avrådan från icke nödvändiga resor till Rumänien med anledning av covid-19 pandemin.

Särskilda inresebestämmelser

Fr.o.m. 9 mars 2022 har rumänska myndigheter beslutat att lyfta alla restriktioner i samband med coronaviruset. Vilket innebär att resande från andra länder inkl. Sverige inte behöver uppvisa något EU-covidcertifikat, PCR-test eller intyg om genomgången infektion.

Även om restriktionerna har lyfts så rekommenderar rumänska myndigheter alla att bära ansiktsmask på platser där många vistas samtidigt.

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen i lokala medier och lokala myndigheters anvisningar vad gäller eventuella spridningsreducerande åtgärder och restriktioner. 

Ladda gärna ner appen UD Resklar.

Resor till Sverige


Från och med 1 april 2022 upphör samtliga coronarelaterade restriktioner för inresa till Sverige. Negativt test eller vaccinintyg krävs inte för att få resa in i Sverige.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning och följer utvecklingen kontinuerligt samt uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, se Folkhälsomyndighetens websida.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 13 maj 2022, 09.38