Meny
  • Svenska

Vanliga frågor och svar med anledning av coronaviruset

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna som UD och ambassaderna får just nu. För frågor om ett särskilt land läs aktuell ambassads reseinformation här på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?

UD och våra utlandsmyndigheter arbetar fortfarande för att möjliggöra assisterade utresor men behovet har minskat på många platser i världen. Våra insatser har inneburit att många svenskar kunna lämna utlandet. Trots våra ansträngningar kan vi inte garantera att alla kan hjälpas hem.

UD uppmanar i första hand resenärer att undersöka vilka möjligheter som finns att resa hem med reguljärtrafik. Kontakta reseföretag, flygbolag och försäkringsbolag för att se om det går att ordna en egen hemresa. Resebranschen har ett ansvar och de försöker transportera hem sina resenärer.

UD för en dialog med olika flygbolag om kommersiella flygalternativ och med olika länders myndigheter om nödvändiga tillstånd. I de fall konkreta flygalternativ blir möjliga kommer flygbolag mest troligt sälja biljetter via sina ordinarie kanaler. Ambassaden kan hjälpa till att sprida information om aktuella flyg.  

UD och ambassaderna har även en nära kontakt med andra länder om flygalternativ, framförallt med våra nordiska grannländer och med EU-länder, och förmedlar information om eventuella alternativ till svenska resenärer.

I fall där det funnits överhängande behov och alla andra lösningar varit uttömda har UD genomfört assisterade utresor, ofta i samverkan med andra EU-länder och nordiska länder. Även vid de här tillfällena har resan varit förenad med kostnader för resenären. Det är därför i de flesta fall bättre för resenären att själv försöka ordna sin hemresa så länge det är möjligt. Det finns inga kostnadsfria alternativ.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Svenska utlandsresenärer – det vill säga de som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast återvända till Sverige.

Vår rekommendation är att nyttja de möjligheter som ges. Man kan inte förutsätta att det kommer fler möjligheter till utresor under överskådlig tid.

Jag sitter i karantän utomlands, vad ska jag göra?

Om man sitter i karantän utomlands bör man följa lokala myndigheters anvisningar. UD och svenska ambassader styr inte över andra länders lagar och regler eller vilka smittskyddsbestämmelser de infört. Skriv upp dig på svensklistan och kontakta närmaste svensk ambassad vid behov.

Jag är i behov av mediciner – vad ska jag göra?

Tag i första hand kontakt med ditt försäkringsbolag alternativt lokal sjukvård. Skulle det visa sig inte vara möjligt att få hjälp från lokal sjukvård och försäkringsbolaget inte har möjlighet genom sina kontakter och kanaler att förse dig med livsnödvändig medicin kan du kontakta ambassaden i det land du befinner dig i så de kan upprätta ett enskilt ärende utifrån din specifika situation men UD eller ambassaderna kan inte förse dig med mediciner från Sverige.

Hur påverkas min hemresa av andra länders inresebestämmelser?

Ditt flygbolag bör kunna ge information om hela din resa inklusive eventuell transfer. Du kan också besöka Sveriges ambassads reseinformation i det landet du byter flyg eller ankommer till.

Jag har fått covid-19 utomlands – vad gör jag?

Följ lokala myndigheters anvisningar och kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral.