Meny
  • Svenska

Generella råd till resenärer

Försäkring

Spridningen av viruset är svår att förutsäga. Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär. Flera flygbolag har tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till en rad länder.

Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning bör du ta kontakt med din researrangör. Hallå Konsument! har information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Ta del av information från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor gällande smittskydd. De följer utvecklingen, uppdaterar sin webbsida löpande samt stöttar vården med rekommendationer om hur misstänkta fall ska hanteras. Läs mer på deras information om viruset och frågor och svar. De har även tagit fram information till resenärer, under rubriken Aktuella utbrott.

Ladda ner appen UD Resklar och följ ambassadens reseinformation

I appen finns samlat delar av UD:s reseinformation, ambassadernas reseinformation per land och kontaktuppgifter. Ambassadernas reseinformation uppdateras regelbundet med lokal information. Genom appen kan du även välja att få push notiser från UD och ambassaden med viktig information om avrådan från resor och om ditt resmål. Du kan också läsa ambassadernas reseinformation på Sweden Abroad.

 

Om du har frågor till UD kring corona och resande som inte besvaras i appen eller på Sweden Abroad kan du ringa UD:s särskilda nummer för detta ändamål på: 08-405 92 00. Vid akuta nödsituationer utomlands kan du nå UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05. 

 

 

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan UD eller närmaste svenska ambassad vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig här. Om du har skrivit upp dig på svensklistan men har lämnat landet ber vi dig att gå in och avanmäla.

Följ lokala myndigheters anvisningar

Vid händelse av smittspridning är det troligt att lokala myndigheter vidtar en rad spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner och lokala karantänsregler. Det är viktigt att du som enskild resenär håller dig informerad om vad som gäller.

När avråder UD från resor?

Oavsett om UD avråder från en resa eller inte måste du som resenär fatta egna beslut om din resa.

UD:s avrådan grundar sig på en helhetsbedömning av ett lands, eller delar av ett lands, säkerhetsläge utifrån ett antal kriterier. UD kan exempelvis avråda från resor om konsekvenserna av en smittsam sjukdom påverkar samhället på ett omfattande sätt med bristfällig sjukvård, interna reserestriktioner, påverkad infrastruktur och transportsystem som också påverkar ambassadens möjligheter att bistå svenskar konsulärt. UD kan också avråda från resor baserat på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Här kan du läsa mer om vad en avrådan är.