• Svenska

Generella råd till resenärer

Coronapandemin pågår fortfarande och ingen resa är utan risker. Regler och restriktioner kan ändras med kort varsel och det finns fortsatt stor osäkerhet kring internationellt resande.

Förbered din resa och res med marginaler

Om du beslutar dig för att resa under rådande omständigheter är det viktigt att vara påläst innan du reser och att noga förbereda din resa. Skulle din planerade hemresa ställas in ligger ansvaret på dig att ordna en ny hemresa. Se till att ha en ekonomisk buffert så att du kan klara förseningar och oförutsedda utgifter.

Försäkra dig om att UD inte avråder från resor till landet du ska besöka

UD avråder sedan i mitten av mars 2020 från icke nödvändiga resor till alla länder. Denna avrådan har förlängts och gäller fortfarande förutom för ett 30-tal länder i Europa för vilka avrådan hävts. Läs avrådan i sin helhet. 

Normalt avråder UD från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig och snabbt föränderlig eller av andra skäl som anses allvarligt påverka resenärer. UD kan exempelvis avråda från resor på grund av konsekvenserna av en smittsam sjukdom. Samhället kan då vara påverkat på ett omfattande sätt. Även ambassadens möjligheter att bistå svenskar konsulärt kan försvåras under dessa omständigheter. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor.

Här kan du läsa mer om vad en avrådan innebär. 

Läs på innan du reser, följ ambassadens reseinformation och ladda ner appen UD Resklar

Läs på om ditt resmål innan du reser så att du vet vad som gäller.

Ambassadernas reseinformation per land uppdateras regelbundet med lokal information och hittas här på Sweden Abroad, välj land i rullistan.

I appen UD Resklar finns samlat delar av UD:s reseinformation, ambassadernas reseinformation per land och deras kontaktuppgifter. Genom appen kan du även välja att få push notiser från UD och ambassaden med viktig information om avrådan från resor och om ditt resmål.

Följ lokala myndigheters regler och anvisningar

Länder inför olika restriktioner för att begränsa och hindra fortsatt smittspridning i landet. Regler kan ändras med kort framförhållning.

Ta reda på vilka krav och förhållningsregler som gäller i landet du ska resa till, håll dig uppdaterad och följ lokala myndigheters regler. Det kan till exempel finnas inreseregler, karantänsbestämmelser, förhållningsregler som krav på att bära ansiktsmask samt begränsade öppettider för allmänna platser och butiker. Även lokala och regionala transporter kan vara begränsade och göra det svårt att resa i landet. I länder med hög smittspridningen kan också vården vara hårt belastad. 

Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Även när man är utomlands uppmanas resenärer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att skydda sig själv och andra från smittspridning:

  • Res inte om du är sjuk.
  • Är du utomlands när du blir sjuk, res inte hem förrän du är frisk. Följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt välj ett färdmedel där du kan boka plats eller kan undvika trängsel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet här

Se till att vara försäkrad

Det är viktigt att ha en bra försäkring som gäller under resan och täcker planerade aktiviteter, kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag

Flera flygbolag har tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till en rad länder. Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning bör du ta kontakt med din researrangör. Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär.

Hallå Konsument! har information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset.

Skriv upp dig på svensklistan

Om du skriver upp dig på svensklistan kan UD eller närmaste svenska ambassad vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig här. Om du har skrivit upp dig på svensklistan men har lämnat landet ber vi dig att gå in och avanmäla.

Kontaktuppgifter till UD för resefrågor och nödsituationer

Om du har frågor till UD kring corona och resande ber vi dig i första hand att läsa informationen på ud.se, Sweden Abroad eller i appen UD Resklar. Om du inte hittar den information du söker där kan du ringa UD:s särskilda telefonnummer på tel: 08-405 92 00. Telefonlinjen är öppen: 

måndag: kl. 10:00 - 12:00 samt 14:00 - 15:30

tisdag: kl. 10:00 - 12:00

onsdag: kl. 10:00 - 12:00 samt 14:00 - 15:30

torsdag: kl. 10:00 - 12:00

Vid akuta nödsituationer utomlands kan du kontakta närmaste svenska ambassad eller UD:s konsulära nödjour på tel: 08-405 50 05.

Kontaktuppgifter till svenska ambassader utomlands finns på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar.