UD:s reseavrådan med anledning av coronaviruset

Vad gäller avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) Från och med den 22 juli 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor för Ukraina. För halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk, kvarstår dock avrådan för alla resor.

2) UD återinför samtidigt avrådan från icke nödvändiga resor för Rwanda och Thailand. Beslutet gäller till och med 1 september 2021.

3) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Brunei, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Sydkorea, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanstaten, Österrike samt Hongkong, Macao och Taiwan.

 4) För de länder som inte omfattas av punkt 1 eller 3 ovan, gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 1 september 2021.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Senast uppdaterad 22 jul 2021, 10.31