Meny
  • Svenska

Corona: UD:s avrådan och vanliga frågor och svar

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och gäller till 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker en resa innebär och om resan verkligen behöver, eller ens är möjlig att genomföra. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

För närvarande minskar möjligheterna att resa avsevärt när gränser stängs och flygbolag ställer in flygningar. Alla som befinner sig utomlands och som vill resa hem inom den närmaste tiden bör snarast undersöka vilka alternativ som finns och överväga möjligheten att tidigarelägga sin hemresa. Förseningar förekommer och resenärer kan hamna i karantän eller bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken kommer igång igen. 

Ett ökande antal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Svenska ambassader runt om i världen arbetar aktivt med att uppdatera sin reseinformation på Sweden Abroad med information till svenska resenärer. För att få en så bra uppfattning som möjligt om hur många svenskar som finns i olika länder uppmanar vi svenskar att skriva upp sig på svensklistan och även att avanmäla om man redan har lämnat landet. Flera ambassader gör utskick till personer som skrivit upp sig på svensklistan och skickar pushnotiser genom appen UD Resklar (kräver att användaren accepterar pushnotiser). I den utsträckning det är möjligt informerar ambassaderna om vilka transportalternativ som finns att tillgå om man vill lämna landet.

Ett omfattande konsulärt arbete pågår på UD och våra ambassader/konsulat utomlands med allt från att hjälpa utsatta svenska resenärer, ta emot frågor, förmedla information, rådgivning och till samordning och utbyte av information med våra nordiska grannländer och andra EU-länder. Genom olika samarbeten har vi kunnat hjälpa många svenskar att själva ordna sin hemresa. UD har fortsatt en dialog med flera flygbolag och andra länder om olika transportmöjligheter.

 

Nya Coronaviruset

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina.

För att begränsa spridning kan nationella och/eller lokala myndigheter införa olika typer av åtgärder. Spridningsreducerande åtgärder kan till exempel vara olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inreseförbud och lokala karantänsregler för personer som vistats i länder med smittspridning, begränsningar av allmänna transporter, stängning av eller begränsad tillgång till offentliga byggnader och turistattraktioner. Åtgärder av dessa slag har införts på flera håll i världen och nya bestämmelser kan införas med kort varsel.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.