UD:s reseavrådan med anledning av coronaviruset

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. Från och med den 10 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor för Japan. Beslutet fattas mot bakgrund av att EU:s ministerråd lagt till Japan på den lista av länder som undantas från inreseförbudet till EU. 

2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, San Marino, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Thailand, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Avrådan från icke nödvändiga resor till dessa länder har alltså redan hävts.

3. För de länder som inte omfattas av punkt 1 eller 2 ovan, är avrådan från icke nödvändiga resor fortfarande gällande till och med den 1 juli 2021.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Senast uppdaterad 24 maj 2021, 13.53