Meny

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
  2. (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)
  3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet* förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.
  4. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU,EES samt Schengenområdet, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

    *Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovenien.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Ett flertal länder har infört olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer såsom utegångsförbud, undantagstillstånd, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan fortsätta att komma med kort framförhållning.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.

Senast uppdaterad 21 sep 2020, 09.47