Meny
  • Svenska

Pass och ID-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

Innan du reser utomlands bör du kontrollera att du har en giltig resehandling. Du behöver alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort.

Pass och det nationella id-kortet är de enda giltiga resehandlingar som styrker din identitet och ditt medborgarskap. Körkort är inte en resehandling.

Inom Schengenområdet sker ofta id-kontroll utförd av resebolaget vid in- och utresa. Trots att kontroll av polis endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet måste du kunna legitimera dig under utlandsvistelsen.

Vid resor inom Norden krävs inte en resehandling för svenska medborgare men du bör ändå ha med dig giltig legitimation, för att styrka din identitet.

Kontrollera att din resehandling är i gott skick inför utlandsresan. Du kan komma att nekas inresa i ett annat land om din resehandling är skadad.

Andra länders krav på passets giltighetstid
Många länder kräver att passet ska vara giltigt en viss tid efter hemresan, sex månader är inte ovanligt. Du bör i förväg ta reda på vad som gäller i det land du ska åka till. Observera att olika krav kan gälla i transitlandet och i landet som är din slutdestination. Inom hela Schengenområdet kan du använda din resehandling under hela giltighetstiden.

Kontakta landets ambassad eller din researrangör för mer information.

Provisoriskt pass
Om du hastigt måste resa ifrån Sverige och saknar gällande ordinarie pass kan du få ett tillfälligt pass som då gäller för den aktuella resan. Läs mer på Polisens hemsida.

Senast uppdaterad 29 maj 2018, 22.05