Meny
  • Svenska

Hälsa och vaccinationer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor – välj ett land under ”Välj land här” högre upp på sidan för att läsa mer.

UD svarar inte på frågor om smittsamma sjukdomar eller om vaccinationer inför resa till andra länder. För att få svar på dina frågor ber vi dig vända dig till din vårdcentral alternativt till en vaccinationscentral.

Information om smittsamma sjukdomar kan du även få genom att läsa på 1177 Vårdguiden  landspecifika råd och på Folkhälsomyndighetens hemsida

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 11.50