Meny
  • Svenska

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller den svenska ambassaden/generalkonsulatet ska kunna nå dig – lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan.

Alla som vill kan lämna sina kontaktuppgifter till UD eller svenska ambassaden via den så kallade svensklistan. Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig om det blir nödvändigt i en större krissituation i landet. Uppgifterna sparas enbart under den period du själv anger och tas sedan automatiskt bort. Möjligheten att anmäla dina uppgifter till ambassaden/generalkonsulatet finns för alla länder. Kom ihåg att meddela ändrade kontaktuppgifter.

Anmäl din utlandsvistelse här. 

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 11.50