• Svenska

Om utlandet Qatar

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Smittspridningen i Qatar ligger på en stabil nivå och en överväldigande majoritet av landets befolkning är fullt vaccinerade. För mer information gällande Covid-19 situationen i Qatar, klicka här eller besök WHO:s hemsida.

För detaljerad information om gällande inresebestämmelser hänvisas till Hälsoministeriets webbsida: Qatar Travel and Return Policy.

Information för resenärer i transit på flygplatsen i Doha finns på Qatar Airways webbsida.

Alla som befinner sig i Qatar rekommenderas att installera smittspårningsappen EHTERAZ på sin mobiltelefon för att ges tillträde till hotell, köpcentrum, kollektivtrafik, kontorsbyggnader etc. På Hälsoministeriets webbsida finns information om EHTERAZ och om  gällande restriktioner.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen i media och via de ovan nämnda webbsidorna. Man bör vara beredd på att lokala myndigheter med kort varsel kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Ambassaden uppmanar alla som inte redan är registrerade på UD:s svensklista att göra detta. Registrera dig på Svensklistan.

Senast uppdaterad 16 jun 2022, 14.50