• Svenska

Om utlandet Peru

Covid-19: Lägesbild och reseinformation för Peru

Lägesuppdatering covid-19

Från 3:e januari 2020 till 2:e juni 2021, har det varit 1 955 469 bekräftade COVID-19-fall, bland dessa är 69 342  dödsfall enligt WHO. Fram till 28:e maj 2021 har 3 452 439 vaccindoser applicerats. Följ Covid-utvecklingen i Peru 

Särskilda inresebestämmelser

Fram till 20:e juni 2021 gäller ett inreseförbud till det nationella territoriet för utländska resenärer från Sydafrika, Brasilien och Indien som inte har uppehållstillstånd i Peru, eller som har gjort en mellanlandning på de ovanstående länderna under de senaste fjorton (14) kalenderdagarna.   

För de peruaner eller utländska medborgare med uppehållstillstånd i Peru som kommer från Sydafrika, Brasilien och Indien, eller mellanlandat i de territorierna, gäller det obligatoriskt karantän i fjorton (14) kalenderdagar, fr.o.m den dagen som de anländer till det peruanska territoriet.  

För samtliga resenärer som kommer till Peru gäller:

 • Krav på kirurgiskt munskydd (ej tygg) och ansiktsskydd och/eller skyddsglasögon under hela resan och på flygplatsen.
 • Krav på utförd molekylärbiologisk analys (PCR) eller antigentest med negativt resultat. Resultatet får vara högst 72 timmar gammal.  
 • Underskrivet intyg  

    Barn

 • Krav på utförd molekylärbiologisk analys (PCR) eller antigentest avser även barn som fyllt 12 år och uppåt. 
 • Får visa upp ett hälsointyg

För inrikesflyg lyfts kravet för PCR-test.

Information för resenärer. Läs mer om peruanska statens åtgärder för att hantera covidläget  i Peru. 

Lokala restriktioner

Fram till 20:e juni gäller totalt utegångsförbud från kl 21.00 till kl 4.00 i de regioner med "extrem varningsnivå", förutom söndagar då förbudet håller i hela dagen. Från och med 10:e maj klassas Lima Metropolitana om från "Extrem varningsnivå" till "Mycket hög varningsnivå". 

För samtliga städer är det krav på munskydd utanför bostaden och dubbla mundskydd vid vistelse på matvarubutiker,  affärer och liknande anläggningar. Ansiktsmask kan komma att krävas.

Extrem varningsnivå/ Nivel de alerta EXTREMO (Se vilka städer det gäller)

 • Totalt utegångsförbud alla mån-lör mellan kl. 21.00 och kl. 04.00. Söndagar är det totalt utegångsförbud.
 • Matdelivery fungerar alla dagar mellan kl 4.00 och kl. 23.00. Delivery från apotek fungerar 24h. 
 • Under hela perioden får vissa anläggningar öpnna med begränsad kapacitet: Mataffärer, apotek och banker (40%). Restauranger (30%), hårsalonger (30%), museer, bibliotek och dylikt (30%). Utomhusaktiviteter innebär inga restriktioner med avseende på kapacitet så länge man håller distansen från andra människor, använder munskydd och respekterar sanitetsprotokoller.
 • Interprovinsiell transport (buss) får fungera till 50 % av kapaciteten.
 • Stränder fortsätter vara stängda. 
 • Krav på muskydd utanför bostaden.
 • Krav på munskydd och ansiktsmask på matvarubutiker,  affärer och liknande anläggningar.  

Mycket hög varningsnivå/Nivel de alerta MUY ALTO (Lima Metropolotana tillhör denna kategori. Se vilka städer det gäller )

 • Totalt utegångsförbud alla dagar från kl. 21.00 till kl.04.00.
 • Förbud mot privata fordon på söndagar.
 • Endast följande anläggningar öppnar med begränsad kapacitet:  Mataffärer och banker (50%), allmäna affärer som köpcentra, bibliotek, museer, bibliotek och kultuanläggningar (40%), restautanger inomhus (40%). Utomhusaktiviteter innebär inga restriktioner med avseende på kapacitet så länge man håller distansen från andra människor, använder munskydd och respekterar sanitetsprotokoller.
 • Interprovinsiell transport (buss) kommer att fungera med en kapacitet på 50%.
 • Matdelivery fungerar alla dagar mellan kl 4.00 och kl. 23.00. Delivery från apotek fungerar 24h. 
 • Krav på muskydd utanför bostaden.

Hög varningsnivå/Nivel de alerta ALTO (Se vilka städer det gäller )

 • Totalt utegångsförbud alla dagar från kl. 22.00 till kl. 04.00.
 • Fordonsförbud (privat) på söndagar.
 • Endast följande anläggningar öppnar med begränsad kapacitet: Mataffärer, apotek, och banker (60%), varubutiker, köpcentra och liknande (40%), restauranger (50% interna områden). Även andra anläggningar som bibliotek, kasinon, konstgallerier och kyrkor kommer att fungera med reducerad kapacitet. Utomhusaktiviteter innebär inga restriktioner med avseende på kapacitet så länge man håller distansen från andra människor, använder munskydd och respekterar sanitetsprotokoller.
 • Stränder är öppna
 • Interprovinsiell transport fungerar normalt (buss)
 • Krav på muskydd utanför bostaden.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Delta inte i större sociala sammahang. 

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och sök vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Lämpliga länkar:

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19

 

Senast uppdaterad 02 jun 2021, 12.48