• Svenska

Om utlandet Peru

Namnansökan - Peru

För att registrera en person som är född utomlands bör en namnansökan göras vid ambassaden.

 Barn som föds utomlands blir svenska medborgare när:

 • Modern är svensk medborgare
 • Fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
 • Barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och gift med modern.

För registrering krävs följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden med båda föräldrar
 • Barnets födelsebevis
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets peruanska pass eller id-kort
 • Den förälder som är svensk medborgare tar med svenskt pass eller bevis om svenskt medborgarskap, vilket ska visa svenskt medborgarskap vid barnets födelse
 • Har du e-legitimation och kan skriva ut ett personbevis tar du med dig det utskrivna personbeviset till ambassaden
 • Intyg om förlossning eller graviditet (modern
 • Vigselbevis om fadern är svensk medborgare och barnet är fött före 1 april 2015
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse om fadern är svensk medborgare, ej gift med modern och barnet fött efter 1 april 2015
 • På ambassaden fylls i Skatteverkets blankett "SKV 7750 - Förnamn och efternamn.

I de fall barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och inte gift med modern krävs istället följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets peruanska pass eller id-kort, om det finns, annars ett foto på barnet
 • Faderns svenska pass eller bevis på medborgarskap som visar medborgarskap vid barnets födelse
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse
 • Fyll i Migrationsverkets blankett "Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015" och ta med till ambassaden blankett   (Kan även fyllas i på plats)
 • Detta har en kostnad på motsvarande 175 SEK (se Konsulära Avgifter Peru)

 

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer