• Svenska

Om utlandet Paraguay

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Det förekommer samhällsspridning av coronaviruset i landet. Mer information om det aktuella smittläget på WHO:s hemsida. Betydande regionala skillnader i smittspridningen kan förekomma.

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Särskilda inresebestämmelser

Inresande från samtliga länder behöver fylla i en hälsodeklaration inom 24 timmar före inresa i landet samt uppvisa ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar. Utländska medborgare från länder som inte är medlemmar i Mercosur behöver även uppvisa internationell sjukförsäkring som täcker covid-19.

Alla inresande resenärer måste genomgå fem dagars självkarantän som räknas från det att testet togs i ursprungslandet. Karantänen avslutas med ännu ett test.

Hela regelverket för inresa i Paraguay återfinns här. Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med landets egna myndigheter.

Internationell flygtrafik

Den internationella flygtrafiken fungerar, om än med begränsat antal avgångar. Förseningar och inställda avgångar kan förekomma och ambassaden uppmanar resenärer att vara extra uppmärksamma på sina bokningar samt kontakta flyg- eller resebolag för mer information.

Lokala restriktioner

I hela landet gäller speciella bestämmelser för att reducera smittspridningen. Regionala variationer på reglerna kan förekomma. Mer information om restriktionerna återfinns här.

I Paraguay ska mask användas på offentliga platser. 

Vårdkapacitet

Beläggningen av intensivvårdsplatser ligger på eller i närheten av sin maxkapacitet sedan en längre tid tillbaka.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, bland annat:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Paraguay ska du inte resa hem förrän du är frisk. Personer som uppvisar symptom ska stanna hemma och kontakta hälsosystemet genom att ringa den kostnadsfria telefonlinjen 154. Mer information återfinns här.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 22 jul 2021, 10.28