• Svenska

Om utlandet Papua Nya Guinea

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 29 apr 2021, 11.21

Aktuella händelser

Coronavirus (COVID-19)

Utlandsresor – avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020.

För uppdaterad information vad gäller avrådan se; 

> UDs reseinformation

För information om in- och utresebestämmelser för Papua Nya Guinea vänligen kontakta Papua New Guinea High Commission  eller

> UK Smart traveller för PNG 

 

Allmänna säkerhetsläget

Landets regering utfärdade den 15 juni 2018 ett nio månader långt undantagstillstånd i Mendi, i regionen Southern Highlands, efter att våldsamheterna i området eskalerat.

Många av de provinser som turister besöker är relativt fredliga. Det finns dock anledning att kontakta lokala myndigheter eller Sveriges honorära generalkonsulat i Port Moresby vid planering av resa.

Säkerhetssituationenvarierar betydligt från provins till provins.

Det råder spänningar mellan etniska grupper i landet vilket tidvis leder till kravaller och väpnade upplopp. Alla former av demonstrationer och folksamlingar bör undvikas.

Anmäl din utlandsvistelse

Terrorism

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Cyklonsäsongen varar från november till april. Under den här perioden är risken för översvämningar, jordskred och störningar i infrastrukturen påtaglig. Om en cyklon är på väg bör du ta reda på var närmaste skyddsrum finns eller vidta andra åtgärder samt följa lokala myndigheters anvisningar.

För mer information läs mer på World Meteorological Organisation.

 

In- och utresebestämmelser

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighet

För att resa in i landet krävs det att resenärens pass har en giltighetstid på minst sex månader från det att resenären reser in i landet.

Visum

För information om in- och utresebestämmelser för Papua Nya Guinea vänligen kontakta Papua New Guinea High Commission  eller läs mer på Papua New Guinea Immigration and Citizen Service.

Hälso- och sjukvård

Vissa sjukhus kräver omedelbar betalning för sjukvård. Konsultera din läkare och vaccinationscentral innan avresa då tillgång till medicin, sjukvårdsmaterial och vårdplatser är begränsad. Receptbelagda mediciner är relativt otillgängliga och resenärer med hälsoproblem bör ha detta i åtanke innan resa till Papua Nya Guinea.

Fall av virusinfektionen zika har rapporterats från Papua Nya Guinea. För mer information om zika läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Denguefeber förekommer i Papua Nya Guinea. Denguefeber och vissa andra sjukdomar sprids via myggbett och förebyggande åtgärder rekommenderas.

Vattenburna sjukdomar inklusive hepatit och tyfoidfeber förekommer i Papua Nya Guinea. Det rekommenderas att koka allt dricksvatten eller köpa vatten på flaska. Det händer att vattenkällor förorenas eller stoppas, se därför till att ha säker tillgång till vatten. Kolera är numera klassat som endemi och flera dödsfall har inträffat. De luftburna sjukdomarna tuberkulos och mässling förekommer också i Papua Nya Guinea.

Malaria är vanligt i många områden och särskilt under regnperioden från november till april. I många av de nordliga, sydliga och sydöstliga provinserna förekommer den myggburna sjukdomen japansk hjärninflammation.

Hiv/aidsfallen har ökat märkbart under de senaste åren.

Giftiga ormar, spindlar och maneter kan utgöra ett hot då tillgången till motgifter är begränsad.

Vaccinering mot tyfoidfeber, hepatit A och B rekommenderas samt vaccinering mot rabies vid längre vistelser i landet. Ta reda på vilka vaccinationer som i övrigt behövs före avresan.

Lokala lagar och sedvänjor

Straff vid brottslighet

Straffen för innehav, bruk och försäljning av narkotika är stränga. Ofta rör det sig om långa fängelsestraff. Dödstraff kan tillämpas för mord och dråp.

Homosexuella förbindelser är förbjudna och straffbelagda med fängelse i upp till 14 år. Offentliga ömhetsbetygelser bör undvikas i största möjliga mån.

Innehav och/eller import av pornografiskt material är olagligt och straffbelagt med fängelse. Otrohet är olagligt och kan leda till fängelse.

Hämnd och blodshämnd utövas fortfarande och ofta i Papua Nya Guinea, även mot utlänningar. Olagliga eller olämpliga finansiella eller sexuella relationer kan bemötas av icke-juridiska vedergällningar. Kompensationskrav för materiella skador, inklusive på boskap, är vanliga.

Tillstånd bör inhämtas innan fotografering av lokalbefolkning och kulturella symboler och byggnader.

Kokodaleden

Liksom för de andra delarna av landet, rekommenderas iakttagande av stor försiktighet vid vandring på Kokodaleden.

På grund av hot från lokalbefolkningen bör endast välrenommerade och licenserade resebyråer och guider anlitas i samband med vandringen. Innan avresa bör resebyrå eller guide kontaktas för den senaste informationen kring flyg och transportalternativ till Kokodaleden. Vandrare bör också hålla sig kontinuerligt uppdaterade kring eventuella avstängningar av leden och huruvida guiderna har en handlingsplan för om detta skulle vara fallet.

The Kokoda Track Authority (KTA) har vakter utstationerade längs leden och på flygplatserna, vilka tar ut avgifter från alla vandrare som inte har ett giltigt vandringstillstånd. Vandrare bör därför kontrollera att resebyrån/guiden har ordnat dessa tillstånd innan avresa.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Undvik ensliga områden och att gå ensam, i synnerhet när det är mörkt. Värdeföremål bör gömmas och framför allt kvinnor bör inte klä sig uppseendeväckande. Extra försiktighet bör iakttas vid bankomater.

Bilstölder, våld och rån är tämligen vanliga, i synnerhet i huvudstaden Port Moresby och i Lae. Lokala myndigheter har gått ut med en förhöjd varning för väpnade rån och attacker mot välbesökta shoppingcenter i hela landet. Kidnappningar har förekommit. Resenärer bör vara synnerligen försiktiga, och kontinuerligt hålla sig uppdaterade för nya säkerhetsrisker.

Bilkapningar är ett ständigt hot, i synnerhet i Port Moresby och Lae. Resenärer uppmanas att alltid köra med låsta bildörrar och fönstren stängda. Bilfärder när det är mörkt ute avråds.

Polismyndigheten i Papua Nya Guinea, Royal Papua New Guinea Constabulary, har begränsade resurser och det kan dröja lång tid från dess att polis larmas till att de kan vara på plats.

Trafiksäkerhet

Onyktra och nyckfulla trafikanter samt överlastade transporter kan utgöra en omedelbar fara vid färd i bil. Det förekommer även undermåligt underhållna fordon på vägarna vilket innebär fara.

På grund av svår terräng, extrema oväder och dåligt underhåll av flygplatser är flyg- och helikopterolyckor mer förekommande än i många andra länder.

Vid trafikolyckor skapas snabbt stora folksamlingar och det finns risk för upplopp i samband med dessa folksamlingar.

Försäkingsskydd

Övriga upplysningar

Betalningsmedel

Valutan i Papua Nya Guinea är Kina. De flesta hotell, butiker och restauranger tar emot betalning med kort, men det förekommer kreditkortsbedrägerier. Var därför försiktig när du betalar med kreditkort eller tar ut pengar från bankomater. Turister har blivit överfallna när de har tagit ut pengar från bankomater.

Vidare allmän information och nyheter

Storbritanniens reseinformation om Papua Nya Guinea
Tidningen - The National
Tidningen - Papua New Guinea Post Courier
Tidningen -  Papua New Guinea Today

Resa i landet