• Svenska

Om utlandet Österrike

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en samhällsmitta av coronaviruset i Österrike. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Notera att det alltid är österrikiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Österrike. Sveriges ambassad i Wien kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Österrike. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i österrikisk lagstiftning.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 16 maj 2022 har Österrike tagit bort alla inreserestriktioner.

Mer information om inresebestämmelserna finns på det österrikiska utrikesministeriets hemsida samt det österrikiska socialministeriets hemsida.

Transit genom Österrike

Resenärer får transitera genom Österrike. 

Motorvägsavgift måste betalas innan inresa. risk för kö vid gränsövergången.

För information om andra länders inresebestämmelser hänvisas till respektive svensk ambassad i det landet.

Via hemsidan Re-open EU finns information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder. Informationen, som finns publicerad på 24 olika språk, uppdateras löpande.

Lokala restriktioner

Personer som befinner sig i Österrike uppmanas att följa händelseutvecklingen samt följa nyhetsrapportering och information från österrikiska myndigheter. Observera det kan finnas fler restriktioner än vad som nämns nedan, att restriktionerna kan variera mellan förbundsländerna samt att restriktionerna kan komma att ändras med kort varsel.

Österrike har i stort sett tagit bort alla coronarestriktioner. Sedan den 1 juni 2022 gäller följande under din vistelse:

  • FFP2-mask är endast obligatorisk på vårdinrättningar och apotek. Barn under 6 år är undantagna maskkravet.
  • I Wien gäller fortsatt FFP2-mask i lokaltrafiken. 

Detaljerad information kring regler finns på socialministeriets hemsida och Coronaregler och restriktioner.

Råd till svenska resenärer

  • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Österrike och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Se även information under 1177 Vårdguiden.
  • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
  • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Österrike uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s app Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i.
  • UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Sjukvård i Österrike

EU medborgare har rätt till akut vård i Österrike på samma villkor som österrikare. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Nationell information om coronaviruset

För aktuell information om situationen i Österrike, vänligen se österrikiska Socialdepartementets hemsida. Information ges även muntligen genom Österrikes Hotline för coronavirus på telefonnummer +43 (0) 800 555 621. Om du uppvisar symtom och misstänker att du kan vara smittad ska du istället ringa telefonnummer 1450.

Inresa till Sverige

Samtliga inreserestriktioner kopplade till covid-19 har nu upphört att gälla för resor till Sverige (från och med den 1 april 2022).

Åtgärder mot covid-19 i Sverige

För att begränsa spridningen av covid-19 kan du läsa mer om rekommendationer och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

 

 

Senast uppdaterad 12 okt 2022, 09.31