• Svenska

Om utlandet Norge

Rösta i riksdagsvalet 2022

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid de allmänna valen den 11 september 2022 kan förtidsrösta från utlandet. Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Norge. Vi återkommer med mer information om var och när du kan rösta i Norge.

Förtidsrösta från utlandet

Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Norge. Vi återkommer med mer information om brevröstningsmaterial och öppettider för röstning. Det går inte att rösta på valdagen i utlandet. Läs gärna mer om att rösta från utlandet samt viktiga datum inför valet via länkarna nedan.

Mer information om att rösta från utlandet

Valåret 2022 - Valmyndigheten

Anmälan till röstlängden 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet och har varit folkbokförda i Sverige har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. En svensk medborgare som aldrig har varit folkbokförd i Sverige har alltså inte rösträtt. Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden görs genom Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)”. För att få ett utlandsröstkort och material för brevröstning skickat hem till sig i juli behöver anmälan ha inkommit till Skatteverket senast den 10 juni. 

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

Rösträtt för utlandssvenskar

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer