• Svenska

Om utlandet Norge

Rösta i riksdagsvalet 2022

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid de allmänna valen den 11 september 2022 kan förtidsrösta från utlandet. Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Norge.

Klicka här för öppettider för röstmottagningen i Oslo. 

Observera att Det Norske Nobelinstitutt inte kan kontaktas vid frågor om röstmottagningen utan dessa ska ställas direkt till ambassaden.

Anmälan till röstlängden 

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet och har varit folkbokförda i Sverige har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. En svensk medborgare som aldrig har varit folkbokförd i Sverige har alltså inte rösträtt. Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden görs genom Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)”. Om Skatteverket får anmälan senast den 12 augusti skickas röstkortet samtidigt som röstkorten skickas till de som bor i Sverige. Brevröstningsmaterial kan då beställas separat.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen före valdagen.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandradlänk till annan webbplats

Rösträtt för utlandssvenskar

Förtidsrösta från utlandet

Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Norge. Det går inte att rösta på valdagen i utlandet. Läs gärna mer om att rösta från utlandet samt viktiga datum inför valet via länkarna nedan.

Mer information om att rösta från utlandet

Valåret 2022 - Valmyndigheten

Förtidsrösta vid röstningslokaler i Norge

För att förtidsrösta vid röstningslokal måste du ha med dig en giltig id-handling. Som giltig id-handling räknas giltig svensk/norsk fotolegitimation.  Tänk på att om du använder en norsk id-handling måste du kunna uppge ditt svenska personnummer. Om du inte har med dig en giltig id-handling kan en annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Ambassaden arrangerar röstmottagning i Oslo men inte på ambassaden utan röstningslokal i Oslo är Det Norske Nobelinstitutt (Henrik Ibsens gate 51). Observera att Det Norske Nobelinstitutt inte kan kontaktas vid frågor om röstmottagningen, utan dessa ska ställas direkt till ambassaden.  

Klicka här för öppettider.

Du kan även förtidsrösta på följande konsulat:

Narvik: 24-26 augusti kl. 12.00-16.30

Stavanger: onsdag 24 augusti  kl. 15.00-18.30

Trondheim: onsdag 31 augusti – fredag 2 september kl. 09:00-15:00

Ålesund: tisdag 30 augusti kl. 10-17 och torsdag 1 september kl. 10-15

Bergen: tisdag 23 augusti  kl. 12.00-18.00

Bodø: måndag 22 augusti t.o.m. fredag 2 september kl. 08.00-15.30

Tromsø: söndag 4 september kl. 12-16 och måndag 5 september kl. 16-20

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att din röst skickas med post. 

  • Tidigast den 28 juli får du göra i ordning och skicka din brevröst.
  • Brevrösten får inte postas från Sverige.
  • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
  • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen, alltså den 10 september, för att räknas i valet (se info ovan om anmälan till röstlängd).

Brevröstningsmaterial finns att hämta på ambassaden och vid samtliga konsulat från 28 juli. Material kan också beställas via Valmyndighetens hemsida: Beställ material för brevröstning - Valmyndigheten

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer