Meny
 • Svenska

Om utlandet Norge

Förnyelse av pass för vuxna i Norge

Det är inte längre möjligt att ansöka om pass och nationellt id-kort vid den svenska ambassaden i Oslo. Ansökan om pass och nationellt id-kort görs vid ett personligt besök på någon av polisens passexpeditioner i Sverige. Du kan fortfarande hämta ut ditt nya pass på ambassaden eller på något av de svenska konsulaten i Norge.

Vid passansökan i Sverige krävs följande av svensk medborgare som är folkbokförd i Norge:

 • Giltig svensk id-handling. Du ska kunna styrka din identitet.
  På polisens hemsida finns information om godkänd id-handling vid ansökan om pass.
 • Norskt personbevis d.v.s. utskrift av registrerte opplysninger, där det svenska medborgarskapet framgår. Registrerte opplysninger beställs genom inloggning på Folkeregistret/Skatteetaten webbplats, eller per telefon 800 80 000.
  Dokumentet får inte vara äldre än en månad när du gör din passansökan. 
 • Ta med ditt gamla pass, om det fortfarande är giltigt.
 • Svenskt personbevis krävs bl.a. av polisen i Strömstad för den som bott utomlands mer än 10 år. Om du har ändrat ditt namn i Norge och är osäker på om det är ändrat i Sverige, ta kontakt med polisen eller Skatteverket (tel. +46 8 564 851 60), så kan de kontrollera detta i svenska folkbokföringsregistret.
 • Blankett – prövning av svenskt medborgarskap
  För utlandsboende svenska medborgare är det obligatoriskt med medborgarskapsprövning. Det underlättar om du förbereder ditt besök genom att på förhand fylla i och ta med blanketten. Den lämnas in på passexpeditionen vid ansökningstillfället.  Din ansökan kan då hanteras snabbare.

Om du önskar hämta ut ditt nya pass på ambassaden i Oslo (eller konsulat i Norge) ska du uppge detta vid ansökningstillfället. 

Kontakta polisen för:

- frågor kring passansökan och de handlingar som ska bifogas – tala med den passexpedition där du avser ansöka om pass,
- information om polisens passexpeditioner inkl. öppettider,
- tidsbokning för ansökan pass och nationellt id-kort görs på polisens webbplats.
Webbplats: www.polisen.se
Telefon från utlandet: +46 77 114 14 00

Hämta ut pass/id-kort på svenska ambassaden i Oslo

 • När ditt nya pass är klart och har anlänt till ambassaden Oslo får du besked via e-post eller sms (beroende på vad du uppgav vid ansökningstillfället).
 • Passet ska hämtas ut av dig personligen. Fullmakt gäller ej. Ta med giltig id-handling.
 • Ta också med giltigt pass/id-kort (om sådant finns) för makulering i samband med att det nya passet hämtas. Om det finns ett giltigt pass måste detta makuleras innan det nya kan lämnas ut.
 • En utlämningsavgift på NOK 190 ska betalas när du hämtar ut passet. Utlämningsavgiften för nationellt identitetskort är densamma d.v.s.
  NOK 190. 

Öppettider för utlämning av pass på Sveriges ambassad i Oslo är: Måndag- fredag kl. 10-12 och onsdagar kl. 14-15. Observera! Avvikande öppettider i samband med svenska och norska helger kan förekomma.

Hämta ut pass/id-kort på svenskt konsulat

 • Om du önskar att ambassaden ska sända ditt pass vidare till ett svenskt konsulat i Norge meddelar du detta genom att sända en e-post till ambassaden.oslo@gov.se  så snart du har fått besked om att passet är klart. Vi har tyvärr inte möjlighet att bevaka pass som är under produktion och ännu inte har kommit till ambassaden.
 • I e-posten meddelar du oss ditt namn, personnummer och på vilket konsulat du önskar hämta ut ditt pass.
 • Passet (eller nationella id-kortet) sänds med rekommenderat brev till konsulatet. Det tar ca 3-4 dagar. Du får inget ytterligare meddelande om att passet ankommit till konsulatet.
 • Passet ska hämtas ut av dig personligen. Fullmakt gäller ej. Ta med giltig id-handling
 • Ta även med giltigt pass/id-kort (om sådant finns) för makulering i samband med att det nya passet hämtas. Om det finns ett giltigt pass måste detta makuleras innan det nya kan lämnas ut.
 • När du hämtar ut passet ska du till konsulatet betala utlämningsavgift, NOK190, och portokostnad, NOK170, - totalt NOK 360. Utlämningsavgiften för nationellt identitetskort är NOK 190.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer