• Svenska

Om utlandet Norge

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Norge

Det är inte möjligt att ansöka om pass och nationellt id-kort vid den svenska ambassaden i Oslo. Ansökan görs vid ett personligt besök på någon av polisens passexpeditioner i Sverige. Barn och ungdom under 18 år ska åtföljas av minst en vårdnadshavare för ansökan om pass/id-kort. Du kan hämta ut ditt nya pass på ambassaden eller på något av de svenska konsulaten i Norge.

Barnet/ungdomen måste ha ett personnummer eller samordningsnummer innan passansökan kan ske. Läs mer om samordningsnummer här.

För barn och ungdom under 18 år, som är svenska medborgare och folkbokförda i Norge krävs:

 • Minst en vårdnadshavare måste följa med barnet/ungdomen till passexpeditionen i Sverige.
 • Medgivande från vårdnadshavarna, på särskild blankett. Om en av vårdnadshavarna inte är med vid ansökan måste denne skriva under medgivandet på förhand.  Vårdnadshavarens namnteckning ska bevittnas av myndig person med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar. Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
 • Vårdnadshavare ska visa upp giltig id-handling. Vårdnadshavare med svenskt medborgarskap ska visa upp giltig svensk id-handling.
 • Födelseattest - om barnet är fött utomlands - där båda vårdnadshavarnas namn finns med.
 • Norskt personbevis/utskrift av registrerte opplysninger för båda vårdnadshavarna och barnet. Dokumentet beställs på Folkeregistret/Skatteetaten hemsida (eller via telefon 800 80 00) och får inte vara äldre än en månad när ansökan om pass görs.

För tidsbokning och information om passexpeditioner i Sverige vänligen läs mer på www.polisen.se eller kontakta polisen på telefonnummer +46 77 114 14 00 för ytterligare information. Ta kontakt med aktuell passexpedition i förväg för ev. frågor om vilka handlingar du ska ta med dig.

Hämta ut pass/id-kort på svenska ambassaden i Oslo

 • När ditt nya pass är klart och har anlänt till ambassaden Oslo får du besked via e-post eller sms (beroende på vad du uppgav vid ansökningstillfället).
 • För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet.
 • Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.
 • Se till att ha med godkänd svensk legitimation.
 • Ta också med giltigt pass/id-kort (om sådant finns) för makulering i samband med att det nya passet hämtas. Om det finns ett giltigt pass måste detta makuleras innan det nya kan lämnas ut.

Öppettider för utlämning av pass på Sveriges ambassad i Oslo hittar du här.

Avvikande öppettider i samband med svenska och norska helger kan förekomma.

Läs om avgifter här. 

Hämta ut pass/id-kort på svenskt konsulat

 • Om du önskar att ambassaden ska sända ditt pass vidare till ett svenskt konsulat i Norge meddelar du detta genom att sända en e-post till Konsular.oslo@gov.se så snart du har fått besked om att passet är klart. Vi har tyvärr inte möjlighet att bevaka pass som är under produktion och ännu inte har kommit till ambassaden.
 • I e-posten meddelar du oss namn, personnummer och på vilket konsulat du önskar hämta ut ditt pass.
 • Passet/id-kortet sänds med rekommenderat brev till konsulatet. Det tar ca 3-4 dagar. Du får inget ytterligare meddelande om att passet ankommit till konsulatet.
 • För barn och ungdomar under 18 år ska en vårdnadshavare hämta passet eller det nationella id-kortet.
 • Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökan och det antecknas vid ansökningstillfället.
 • Ta även med giltigt pass/id-kort (om sådant finns) för makulering i samband med att det nya passet hämtas. Om det finns ett giltigt pass måste detta makuleras innan det nya kan lämnas ut.