• Svenska

Om utlandet Norge

Ansökan om pass för barn under 18 år i Norge

Det är inte möjligt att ansöka om pass och nationellt id-kort vid den svenska ambassaden i Oslo. Ansökan görs vid ett personligt besök på någon av polisens passexpeditioner i Sverige. Barn och ungdom under 18 år ska åtföljas av minst en vårdnadshavare för ansökan om pass/id-kort. Om du så önskar, kan du sedan hämta ut det nya passet på ambassaden eller på något av de svenska konsulaten i Norge. Kom ihåg att uppge detta vid ansökningstillfället.

Innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras måste barnet ha ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige. Läs mer om samordningsnummer här.

För barn och ungdom under 18 år, som är svenska medborgare och folkbokförda i Norge krävs följande vid ansökan om pass:

  • Minst en vårdnadshavare måste följa med barnet/ungdomen till passexpeditionen i Sverige.
  • Medgivande från vårdnadshavarna, på särskild blankett. Om en av vårdnadshavarna inte är med vid ansökan måste denne skriva under medgivandet på förhand.  Vårdnadshavarens namnteckning ska bevittnas av myndig person med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Det kan inte vara den andre vårdnadshavaren som bevittnar. Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Vårdnadshavare ska visa upp giltig id-handling. Vårdnadshavare med svenskt medborgarskap ska visa upp giltig svensk id-handling.
  • Födelseattest - om barnet är fött utomlands - där båda vårdnadshavarnas namn finns med.
  • Norskt personbevis/utskrift av registrerte opplysninger för båda vårdnadshavarna och barnet. Dokumentet beställs på Folkeregistret/Skatteetaten hemsida (eller via telefon 800 80 00) och får inte vara äldre än en månad när ansökan om pass görs.

För tidsbokning och information om passexpeditioner i Sverige vänligen läs mer på www.polisen.se eller kontakta polisen på telefonnummer +46 77 114 14 00blobid1.png för ytterligare information. Ta kontakt med aktuell passexpedition i förväg för ev. frågor om vilka handlingar du ska ta med dig.