• Svenska

Om utlandet Norge

Vad kan ambassaden i Oslo göra?

I Norge och övriga Norden tillämpas den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. Det innebär att en person, som tillfälligt vistas i Norge, och som omedelbart behöver socialt bistånd och sociala tjänster, ska få det bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Nödställda svenska medborgare som behöver hjälp kan kontakta polisen, det norska socialkontoret eller annan myndighet på plats i Norge.

I Oslo kontaktas:

Nödställda personer som behöver hjälp på dagtid kan kontakta NAV, tlfn: 55 55 33 33 eller www.nav.no

Vid akut hjälpbehov mellan klockan 16.00 – 08.00 kontakta Sosial og ambulant akuttjeneste, Storgata 40, tlfn: 23 48 70 90.

För ytterligare dygnsöppna jourtjänster besök Oslo kommuns hemsida.

Den som har utsatts för brott bör först kontakta polisen för att göra en polisanmälan: Grönlands politistation, Grönlandsleieret 27, Tlfn: 02800

Utrikesdepartementet och ambassaden har inte något behandlingsansvar för svenska medborgare i Norge, vare sig det gäller fast bosatta eller tillresande. Svenska medborgare eller andra personer hemmahörande i Sverige kan inte få förebyggande eller behandlande medicin av ambassaden eller av konsulaten. Som är fallet vid andra sjukdomar har den enskilde ett ansvar för sin egen hälsa och för sin egen sjukvård, om sådan skulle bli nödvändig.        
När det gäller hälsofrågor i Sverige finns information att hämta framför allt på Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Ambassaden och Sveriges 12 konsulat i Norge kan kontaktas för ytterligare information.

Senast uppdaterad 12 jan 2018, 09.06