Meny
  • Svenska

Om utlandet Nordmakedonien

Rösta i valet 2018

Den 9 september 2018 hålls val till Sveriges riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Du som har rösträtt i valen den 9 september 2018 och befinner dig i Nordmakedonien kan rösta på ambassaden i Skopje. 

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Rösta på ambassad eller konsulat

Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta. Du kan antingen förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller rösta på en ambassad eller ett konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler. 

I Nordmakedonien kan du rösta på Sveriges ambassad i Skopje.

Öppettider för röstmottagning på ambassaden i Skopje är följande:

Vecka 34
20-22 augusti, 10:00-12:00
24 augusti, 12:00-13:00

Vecka 35
27-29 augusti, 10:00-12:00
31 augusti 11:00-13:00

Vänligen notera att den 31 augusti är sista dagen att förtidsrösta på ambassaden. Ambassaden kan inte garantera att några röster som inkommer efter den 31 augusti kommer fram till valmyndigheten i tid. 


Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta det vill säga skicka sin röst med posten. 

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat. Från Valmyndigheten kan materialet beställas genom ett formulär på deras webbplats som öppnar i juni, vecka 23.

Material för brevröstning kommer att finnas på ambassaden i Skopje. Du får tidigast skicka din röst den 26 juli. Poströsten måste skickas från utlandet för att den ska bli giltig och nå Valmyndigheten före valdagen.

Anmälan till röstlängd

Du som bor utomlands måste vart 10 år anmäla dig till röstlängden.

Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). 

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

·         anmäla dig till röstlängd eller

·         anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842. 

För ytterligare information om hur du röstar från utlandet: Se Valmyndighetens hemsida 

 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer