• Svenska

Om utlandet Nigeria

Rösta utomlands 2022

Vi kommer hålla öppet för de röstberättigade till förtidsröstning till svenska riksdags-, region- och kommunalvalen under perioden 19-25 augusti 2022.

Dessa är öppettiderna: 

Ambassaden i Abuja:
fredag 19 augusti kl 08.00-11.00,
tisdag 23 augusti kl 11.00-14.00 och
torsdag 25 augusti kl 16.00-19.00

Adress till vallokalen: 41, T. Y. Danjuma Street 
Asokoro District, Abuja

Honorärkonsulatet i Lagos:
måndag 22 augusti kl 09.00-12.00,
tisdag 23 augusti kl 13.00-16.00 och
onsdag 24 augusti kl 16.00-19.00

Adress till vallokalen: Landmark Towers
5B Water Corporation Rd,
Victoria Island, Lagos

Honorärkonsulatet i Accra (Ghana):
tisdag 23 augusti kl 09.00-12.00,
onsdag 24 augusti kl 13.00-16.00 och
torsdag 25 augusti kl 16.00-19.00

Adress till vallokalen: 32A Kinshasa Avenue,
East Legon, Accra

Det finns även möjlighet att hämta brevröstningsmaterial från och med måndagen den 18 juli, 2022. Brevrösten måste postas utomlands för att räknas som giltig och den får inte skickas innan den 28 juli, 2022. Den som väljer att brevrösta från Nigeria rekommenderas att sända sin röst via DHL för att den säkert ska komma fram i tid. 

Vad behöver du för att rösta?

För att förtidsrösta på en ambassad eller annan plats måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas:

  • Svenskt pass
  • Svenskt id-kort
  • En lokal officiell legitimation.

Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.
Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna. Adresskort finns också alltid i röstningslokalerna som röstmottagarna kan fylla i om du saknar röstkort.

Hur får jag material för att rösta?
Du som utvandrat från Sverige och är med i röstlängden behöver inte beställa material själv. Du får utlandsröstkort och material för brevröstning skickat till dig under april månad. Materialet skickas till den adress som du registrerat i Skatteverkets folkbokföringsregister. Har du flyttat? Uppdatera din adress hos Skatteverket.

Brevrösta
Du som befinner dig utomlands kan också brevrösta. Brevröstningsmaterial skickas ut under mars-april till den adress du är folkbokförd på. Du kan även hämta alternativt beställa materialet på ambassaden i Abuja samt på konsulaten i Lagos och i Accra.

Vad gäller för dig som är utlandssvensk?
En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige.Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden
För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.
Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Mer information eller frågor?
Läs mer om förtidsröstning här..
Mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor finns på www.val.se

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer