Meny
  • Svenska

Om utlandet Nederländerna

Nationellt id-kort i Nederländerna

Svenska medborgare kan ansöka om ett nationellt id-kort hos svensk passmyndighet, både utomlands och i Sverige.

Av det nationella id-kortet framgår att du är svensk medborgare. Det har en giltighetstid om fem år och är utfärdat på svenska och engelska. Det nationella id-kortet går att använda som identitetshandling i Sverige och inom Schengenområdet. Detta innebär att man kan resa till och vistas i följande länder och medförandes enbart det nationella id-kortet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sök id-kort 

Ansökningsprocess och avgift för nationellt id-kort är densamma som vid en ansökan om ordinarie pass.

Nationellt id-kort

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer