Meny
  • Svenska

Om utlandet Nederländerna

Att behålla svenskt medborgarskap

Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du
• är född utanför Sverige
• aldrig har bott 
• inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Du förlorar inte ditt svenska medborgarskap om detta skulle leda till att du blir statslös.

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter att du fyllt 18 år, men innan du fyller 22 år. Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige.

Lämna in en ansökan
Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, nummer 302021. Lämna in ansökan till ambassaden.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap, blankett nummer 302021

Om du är på besök i Sverige kan du skicka din ansökan till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du betalar ingen avgift när du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap.

Efter beslut
Migrationsverket skickar hem beslutet till dig eller till ambassaden eller konsulatet om du bor utomlands.