• Svenska

Om utlandet Nederländerna

Att behålla svenskt medborgarskap mellan 18 och 22 års ålder

För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap om du är född utomlands och aldrig varit bosatt och folkbokförd i Sverige behöver du ansöka om att få behålla det. Det måste du göra efter 18 års ålder men innan du fyller 22 år.

Här finns för närvarande ingen lokal information. Grundläggande information som gäller för alla länder hittar du via länken här nedanför. Kontakta ambassaden för information om eventuella lokala villkor. Länk till ambassaden hittar du längst ned på sidan.