Meny
  • Svenska

Om utlandet Mongoliet

Trafiksäkerhet

Vägnätet är dåligt underhållet och landet är drabbat av många allvarliga trafikolyckor.

Flygplansflottan varierar i kvalitet och en del bolag uppfyller inte internationella krav. Detta gäller främst plan som trafikerar inrikes resor. Flygförseningar är vanliga på grund av extrema väderleksförhållanden.

Senast uppdaterad 13 mar 2020, 19.05