Meny
  • Svenska

Om utlandet Mongoliet

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Mongoliet har inte samma standard som i Sverige och på landsbygden är förhållandena oftast mycket bristfälliga.

Inför en resa bör varje resenär kontrollera att hen har ett fullgott vaccinationsskydd.

Ambassaden uppmanar resenärer att ha ett försäkringsskydd som inkluderar sjukevakuering på grund av att flertalet allvarliga sjukdomstillstånd inte kan behandlas i Mongoliet.

Senast uppdaterad 13 mar 2020, 19.01