Meny
  • Svenska

Om utlandet Mongoliet

Aktuella händelser

Coronavirus

Mongoliska myndigheter har nyligen vidtagit en rad spridningsreducerande åtgärder och avråder från alla resor till Mongoliet. Vidare har de meddelat att de ställer in internationella flygningar fram till slutet av mars. Resenärer bör hålla regelbunden kontakt med sitt flygbolag för att efterhöra om eventuellt ändrade eller inställda avgångar.

Mask måste bäras på offentliga platser och feberkontroller utförs regelbundet. Affärer (förutom mataffärer) håller stängt tills den 16 mars. Folksamlingar är förbjudna och skolor och andra läroinstitut håller stängt fram till slutet av mars.

Utlänningar som uppvisar förkylningssymptom och de som har varit i utsatta länder kan bli ålagda karantän i statligt anvisade platser eller i hemmet. Mongoliska medborgare som kommer från Kina, Taiwan, Hongkong, Macao, Korea, Italien Iran eller andra länder med bekräftade COVID-19 fall, kan få karantän vid ankomst till Mongoliet.

Eventuella kostnader i samband med karantän åligger den enskilda.

Ytterligare restriktioner kan komma att införas och ambassaden råder samtliga medborgare som befinner sig i Mongoliet att nog följa lokala myndigheter.

Ambassaden uppmanar även svenska medborgare som befinner sig i Mongoliet att anmäla sig till svensklistan. 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst hänvisar vi till deras frågor och svar. På ECDC och WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

Senast uppdaterad 16 apr 2020, 11.06