Meny

Om utlandet Moldavien

Miljö och klimat

Miljö och klimatpåverkan är en prioritet för det svenska utvecklingssamarbetet med Moldavien och stöd riktar sig till intressenter från regeringen till det civila samhället. Sida riktar in sig på miljö, klimatlindring och adaption för alla bidrag.

Sverige stöder regionala och lokala myndigheter i utvecklande av lokal infrastruktur för rent vatten, avfallshantering och energieffektivitet genom organisationen Moderniseringen av Lokala Publika Tjänster (MLPS utförda av GIZ. Dessutom stöder Sverige samarbetet vidareutvecklandet av en Funktionell Analys av den framtida miljöbyrån, för att gynna befolkningen och möjliggör enklare tillgång till offentlig miljöinformation.

Vattensäkerhet är ett viktigt område för Sverige i Moldavien, i detta avseende, bidrar Sverige med utarbetandet av en miljö- och social inverkanstudie av det största vattenkraftkomplexet i floden Dnestr, som är den största källan för dricksvatten i Moldavien. Ett annat projekt som stöds av Sverige är att främja klimatbeständiga praxis för hushåll, företag och samhällen i 30 orter i Moldavien.

Stödet kompletteras med regionalt stöd för investeringar för infrastruktur inom miljö och energi som drivs av stora finansiella institutioner som den europeiska investeringsbanken (EIB), europeiska banken för rekonstruktion och utveckling (EBRD) och Världsbanken. Detta inkluderar stöd för genomförbara studier, teknisk assistans och bidragsfinansiering E5P (östeuropeiska partnerskapet för energieffektivitet och miljö).

Senast uppdaterad 19 feb 2020, 16.20