Meny

Om utlandet Moldavien

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen

Sverige har under de senaste åren bidragit till en förbättrad kvalitet på den moldaviska demokratin genom stöd till det moldaviska parlamentet och den centrala valkommissionen. Satsningen på att öka parlamentets insyn, ansvar, lagstiftnings- och tillsynsfunktioner kommer att upprätthållas under strategiperioden. Sverige stödjer en plattform i syfte att underlätta dialogen och att öka samarbetet mellan Moldaviens parlament och de autonoma myndigheterna i Gagauzien.

Sverige är en synlig och stark förespråkare av mänskliga rättigheter och jämställdhet i Moldavien, och stöder flera omfattande jämställdhetsprogram. Stödet syftar till att ge resultat inom tre huvudområden: (I) kvinnors ökade deltagande i politiska processer och deras representation i beslutsfattande organ, (II) kvinnors ekonomiska egenmakt och företagande; (III) att kvinnor och flickor ska få leva ett liv fritt från våld. Det förväntas också att Moldavien kommer att vara bättre på att fullgöra sina internationella och nationella åtaganden om mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.

Sverige har förbundit sig att stödja det civila samhällets organisationer för att stärka deras kapacitet och deras insatser för att förbättra mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och demokrati i Moldavien. Stöd ges genom regionala program, till större program, kärnfinansiering och genom under beviljande genom moldaviska och svenska organisationer. Vårt mål är att samarbeta med det civila samhällets aktörer som arbetar med känsliga frågor på bägge sidor av floden Nistru. Dessutom förbinder sig Sverige för samarbete med det civila samhället till vår dialog på politisk nivå och som syftar till att involvera det civila samhället i andra initiativ som stöds av oss.

Sverige stödjer ett projekt som syftar till att stärka det effektiva utövandet av de mänskliga rättigheterna i regionen Transnistrien i Moldavien genom förbättring av rättsliga och institutionella ramar inom områdena funktionshinder, könsrelaterat våld, HIV / TB, utsatta kvinnor, före detta fångar och utsatta barn.

Reformer av polisväsendet stöds av Sveriges regering genom att hjälpa moldaviska institutioner att definiera och genomföra gemensam polisiär verksamhet över hela landet i enlighet med den bästa europeiska standarden.

 

Senast uppdaterad 19 feb 2020, 16.16