Meny

Om utlandet Moldavien

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen

Sverige har under de senaste åren bidragit till en förbättrad kvalitet på den moldaviska demokratin genom stöd till det moldaviska parlamentet och den centrala valkommissionen. Satsningen på att öka parlamentets insyn, ansvar, lagstiftnings- och tillsynsfunktioner kommer att upprätthållas under strategiperioden. Sverige stödjer en plattform i syfte att underlätta dialogen och att öka samarbetet mellan Moldaviens parlament och de autonoma myndigheterna i Gagauzien.

Sverige är en synlig och stark förespråkare av mänskliga rättigheter och jämställdhet i Moldavien, och stöder flera omfattande jämställdhetsprogram. Stödet syftar till att ge resultat inom tre huvudområden: (I) kvinnors ökade deltagande i politiska processer och deras representation i beslutsfattande organ, (II) kvinnors ekonomiska egenmakt och företagande; (III) att kvinnor och flickor ska få leva ett liv fritt från våld. Det förväntas också att Moldavien kommer bättre kunna fullgöra sina internationella och nationella åtaganden om mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.

Sverige har förbundit sig att stödja det civila samhällets organisationer för att stärka deras kapacitet och deras insatser för att förbättra de mänskliga rättigheterna, icke-diskriminering och demokrati i Moldavien. Stöd ges genom regionala program, direkt stöd till större program, kärnfinansiering och genom under beviljande genom moldaviska och svenska organisationer. Vårt mål är att samarbeta med det civila samhällets aktörer som arbetar med känsliga frågor på båda sidor om floden Nistru. Dessutom förbinder Sverige samarbete med det civila samhället för att vår dialog om politiska nivå och syftar till att involvera det civila samhället i andra initiativ som stöds av oss.

Sverige stödjer ett projekt som syftar till att stärka det effektiva utövandet av de mänskliga rättigheterna i regionen Transnistrien i Moldavien genom förbättring av rättsliga och institutionella ramar inom områdena funktionshinder, könsrelaterat våld och HIV / TB.

Reformer av polisväsendet stöds av Sveriges regering genom att hjälpa moldaviska institutioner för att definiera och genomföra gemensam polisiär verksamhet över hela landet i enlighet med bästa europeiska standard.

Senast uppdaterad 18 jan 2018, 16.31