• Svenska

Om utlandet Moçambique

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2020

I juni 2015 antog den svenska regeringen en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique som gäller för perioden 2015-2020. Den nya strategin syftar till att tillvarata intresset och möjligheten att på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt använda naturresurserna som finns i Moçambique.

Sverige har ett långtgående biståndssamarbete med Mocambique som inleddes redan på 1970-talet. För att läsa mer om samarbetet, se SIDAs hemsida, eller OpenAid.

Du är välkommen att maila oss på ambassaden.maputo@gov.se om du har några frågor kring samarbetet.

 

För mer information se: http://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2015/06/uf201533528udaf/

Sidas webbplats: http://www.sida.se/Svenska/