• Svenska

Om utlandet Moçambique

Övriga svenska utvecklingsaktörer i Moçambique

Nedan finner du kontaktuppgifter till svenska ideella organisationer som bedriver utvecklingsarbete i Moçambique.

Afrikagrupperna http://www.afrikagrupperna.se

Diakonia http://www.diakonia.se/, diakonia@diakoniamz.net

We Effect http://www.weeffect.se/

diamantino.nhampossa@weeffect.org