• Svenska

Om utlandet Mexiko

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Mexiko har drabbats hårt av pandemin och mörkertalet gällande såväl dödsfall som smittade anses vara högt. Mexikanska hälsovårdsmyndigheter arbetar utifrån en fyraskalig restriktionstrappa som består av fyra nivåer; grön, gul, orange och röd, där nivå grön utgör den lägsta och röd den högsta.

Den 12 februari 2021 sänktes nivån i många delstater från rött till orange (bl.a. Mexico City) vilket inneburit en lättnad i restriktionerna. Under fliken ”Lokala restriktioner” kan du läsa mer om vad de olika nivåerna innebär. På den mexikanska regeringens hemsida finner du även en karta över landet och vilken nivå som gäller för respektive delstat.

WHO:s hemsida har också detaljerad information om läget i landet.

Särskilda inresebestämmelser

I nuläget gäller inga reserestriktioner för resor till eller från Mexiko. Många större flygbolag har dock reducerat antalet flighter mellan Mexico och Europa och ändringar kan komma med kort varsel varför det är rekommenderat att stå i nära kontakt med sitt flygbolag.

Vid ankomst till flygplatsen kan det förekomma temperaturkontroller samt att resenären behöver skriva under ett intyg att inga Covid-19 symptom eller kontakter med Covid-19 patienter hafts innan avresa. 

Lokala restriktioner

Fyraskalig restriktionstrappa
Den fyraskaliga restriktionstrappa som implementerats i landet består av fyra nivåer:

Grön = mycket liten smittspridning, inga restriktioner men uppmaning om att vidta försiktighet.

Gul = ökad smittspridning och påverkan på sjukhusockupationen. Eventuella estriktioner i mindre utsträckning kan förekomma i from av begränsade öppettider för restauranger, rekommendationer att inte gå ut i onödan m.m.

Orange = Hög smittspridning samt antal dödsfall och stor påverkan på sjukhusockupationen. Kraftigare restriktioner i form av nedstängningar av viss kommersiell verksamhet, begränsningar i öppettider och maxtak för besökare vid inrättningar. Tillgängligheten till offentliga inrättningar såsom muséer, parker, teatrar m.m. kan komma att påverkas.

Röd = Mycket hög smittspridning samt antal dödsfall och betydande påverkan på sjukhusockupationen. Mycket kraftiga restriktioner i form av nedstängningar inom kommersiell sektor, restauranger får endast sälja take-away, offentliga inrättningar stänger m.m.

Notera att restriktionerna skiljer sig från varandra beroende på vilken delstat det rör sig om. Här finner du regeringens officiella information rörande de olika nivåerna: Semáforo – Coronavirus.

Munskydd och handsprit
Munskydd är numer obligatoriskt i hela Mexiko. Många inrättningar, butiker, restauranger nekar tillträde till de som inte har munskydd. Även socialt är det numer mindre accepterat att gå runt utan munskydd på gator och torg varför resenärer uppmanas följa de lokala anvisningarna. I vissa delstater kan även böter ges om en inte bär munskydd. Nästan alla restauranger, butiker och inrättningar ger besökare handsprit vid ankomst. Detta förekommer även i taxibilar.

Mexico City
Efter återgången till orange nivå har mycket i Mexico City öppnat upp igen. Som exempel har muséer, teatrar och vissa parker öppnat. Restauranger har fått tillstånd att hålla öppet till kl. 22:00 dock endast med servering utomhus. Munskydd är i regel obligatoriskt. Svenska resenärer rekommenderas att undvika folktäta gator och kollektivtrafiken i och med den fortsatta smittspridningen. Vid symtom ska självisolering ske i minst 15 dagar. Läs mer om vad som gäller för respektive delstat på deras hemsidor eller twitterkonton.

Råd till svenska resenärer

För aktuell information om hälsosituationen i Mexiko hänvisas framför allt mexikanska hälsoministeriet hemsida.

Den som befinner sig i Mexiko och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och självisolera sig i minst 15 dagar. Lokal rådgivning finns att få här: Personas con discapacidad – Coronavirus.

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig vid en eventuell konsulär kris. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för att få den senaste informationen från ambassaden vid en kris.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Det finns ingen svensk rekommendation att lämna Mexiko, men alla som befinner sig i landet bör se över sin egen situation. Läget kan fortfarande förändras mycket snabbt när länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen.  

Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I nuläget finns kommersiella flyg från Mexiko till Sverige, framför allt med utresa från Mexico City.

UD uppmanar därför den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas.

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här.

Resor till Sverige

Sedan den 6 februari 2021 måste utländska medborgare uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa i Sverige. Detta gäller oavsett varifrån man reser. Testet kan vara ett antigentest, PCR-test eller ett LAMP-test. Det får inte vara äldre än 48 timmar, beräknat från testtillfället. Intyget på testet skall vara på svenska, engelska, norska eller danska. OBS! Testkravet gäller även för personer som erhållit vaccin mot covid-19. Svenska medborgare, personer bosatta i Sverige samt personer under 18 år är undantagna från testkravet. Bestämmelserna gäller fram till den 31 mars 2021.

För närmare information - och information om ytterligare undantag från testkravet - hänvisas till regeringens och polisens hemsidor. För närmare information om krav på testet och intyget hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga som reser in i Sverige från utlandet att stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju (7) dagar samt att testa sig både i samband med inresan och på dag fem efter ankomsten. Detta gäller både svenska och utländska medborgare och även de som är undantagna från kravet på test vid inresan. Ytterligare informations finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Information om var tester kan genomföras finns på 1177 Vårdguiden.

För en översikt över de gällande restriktionerna i Sverige hänvisas till krisinformation.se.

Senast uppdaterad 17 mar 2021, 21.04