• Svenska

Om utlandet Mexiko

Ansökan om pass för barn under 18 år i Mexiko

Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare. Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras.

Passbokningssystem: Ambassaden i Mexico City har tidsbokningar för att söka nytt ordinarie pass/nationellt id kort. Ansökan görs på ambassaden i Mexico City helgfria tisdagar och torsdagar kl 10.00 – 12.00. 

Följ noga instruktionerna. Du får ett bekräftelsemail efter genomförd bokning. För att kunna boka tid för flera personer måste de lediga tiderna ligga efter varandra i bokningskalendern. Klicka här för att BOKA TID.

Ansökningsförfarande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med ett svenskt lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar

Vid ansökningstillfället betalas ansökningsavgiften, se våra aktuella konsulära avgifter.

Det tar cirka 2 - 3 veckor innan det nya passet anländer till ambassaden och en av föräldrarna måste hämta upp passet personligen.

Det är möjligt att hämta ut på pass på våra honorärkonsulat i Cancun, Guadalajara, Monterrey och Tijuana. För att få sitt pass skickat till ett av honorärkonsulaten så behövs ett förbetalt, spårbart, kuvert med t.ex. DHL där ambassadens adress står som avsändare och konsulatet som mottagare. Det är passkundens uppgift att ordna med försändelsen och det tillkommer en avgift som betalas på konsulatet.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer