Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

Ansökan om pass för barn under 18 år i Mexiko

Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare. Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras.

Passbokningssystem: Ambassaden i Mexico City har tidsbokningar för att söka nytt ordinarie pass/nationellt id kort. På ambassaden kan du ansöka om pass Tisdag och Torsdag kl 10.00 – 12.00. OBS! - tidsbokningar endast kan göras via nedan länk.

Följ noga instruktionerna. Du får ett bekräftelsemail efter genomförd bokning. OBS! - för att kunna boka tid för flera personer måste de lediga tiderna ligga efter varandra i bokningskalendern. Klicka här för att BOKA TID.

Ansökningsförfarande:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med ett lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.
  • Personbevis för barnet ska medtas.
  • Vid ansökan om nationellt id-kort måste minst en vårdnadshavare vara närvarande för att styrka barnets identitet.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas .
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgiften för passet, motsvarande 1400 SEK betalas med kort eller kontant vid ansökningstillfället.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar
*betalas i MXN enlight UD:s växelkurs. För exakta summan kontakta ambassaden.mexico@gov.se 

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer