• Svenska

Om utlandet Mexiko

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

XXXXXXXXXXXX Blir du allvarligt sjuk eller skadad kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Det kan röra sig om kontakter med anhöriga i Sverige, läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där du befinner dig.

Du kan också få hjälp att komma i kontakt med försäkringsbolagens larmcentraler, till exempel SOS-International, Euro-Alarm eller Nordic Assistance. De kan ge aktiv hjälp genom att hålla direktkontakt med sjukhus och läkare och arrangera sjuktransport med mera.

SOS International A/S Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu www.sos.dk

Falck Global Assistance 
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: fga@falck.com www.falckglobalassistance.com

Euro-Center
Tel: +420 221 860 330
Fax: +420 221 860 100
E-post: holding@euro-center.com www.euro-alarm.cz

Goudas Alarmcentral
 Tel.: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se http://www.gouda-rf.se

Läs mer på UD:s Resklar-sidor

Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer