• Svenska

Om utlandet Mexiko

Larmcentraler

Följande centraler är de mest vanliga:

SOS International A/S Nitivej 6 DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.eu www.sos.dk

Falck Global Assistance 
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: fga@falck.com www.falckglobalassistance.com

Euro-Center
Tel: +420 221 860 330
Fax: +420 221 860 100
E-post: holding@euro-center.com www.euro-alarm.cz

Goudas Alarmcentral  
Tel.: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se http://www.gouda-rf.se

Läs mer på UD:s Resklar-sidor