Meny
 • Svenska

Om utlandet Marocko

Vigsel på ambassaden i Rabat

Följande gäller för vigsel på den svenska ambassaden i Rabat, Marocko:

 • Ambassaden har inte behörighet att viga marockanska medborgare utan endast två svenska medborgare, alternativt en svensk medborgare och en med annat medborgarskap än marockanskt.

 • Ambassaden bör tillskrivas i god tid för att datum och klockslag för vigsel ska kunna reserveras.
 • För vigsel på ambassad utgår en expeditionsavgift med för närvarande 660 Dirham. Beloppet betalas in till ambassadens bankkonto innan vigsel. BMCE bank, kontonummer 011810000003200002904992. Kvittot medtages till ambassaden.
  Avgiften utgår inte om mannen eller kvinnan har sin hemvist (är stadigvarande bosatt) i Marocko.
 • Hindersprövning skall ske, inom fyra månader före vigseltillfället, på sedvanligt sätt vid den lokala skattemyndighet (LOK), där mannen/kvinnan är folkbokförd.
  Intyg om Hindersprövning utfärdat av LOK  samt Intyg Vigsel skall genom de sökandes försorg skickas till ambassaden i god tid före vigseldagen.
 • Båda sökandenas fullständiga adresser skall lämnas till ambassaden liksom namn och adress på de två vittnen som kommer att övervara vigselakten. Dessa måste kunna förstå svenska. Om så önskas kan i stället personal vid ambassaden fungera som vittnen. Besked härom bör lämnas i god tid.
 • Före vigseln skall båda parternas samt vittnenas pass uppvisas.
 • Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av ett protokoll, vilket överlämnas till brudparet.
 • Enligt namnlagen skall makars val av efternamn och ev. mellannamn anmälas till LOK, senast i samband med vigseln, på särskild blankett (SKV 7631). Anmälan makars efternamn
Senast uppdaterad 03 jan 2018, 11.02