• Svenska

Om utlandet Mali

Klimatförändring

Den 9 juni tecknade Sverige genom ambassaden i Bamako och FAO ett avtal för projektet “Ökad motståndskraft hos utsatta människor som påverkas av klimatvariationer" (Renforcement de la résilience des populations vulnérables face à la variabilité climatique) implementeras av FAO under perioden juli 2018 - december 2019. Den totala svenska budgeten är 20 MSEK.

Projektet ger stöd till 24 000 människor i regionerna Gao, Mopti och Timbuktu, dvs. de centrala och norra delarna av Mali, som drabbats av den pågående humanitära krisen till följd av torka som påverkar matproduktionen och tillgången till betesområden negativt överlag. Det övergripande målet är att minska andelen av dessa som är i akut behov av mat med 5 %. Den förväntade effekten av projektet är att människor får möjlighet att utveckla metoder för att försörja sig som är motståndskraftiga mot klimatvariationer.

Projektet är i linje med nationella maliska prioriteringar och koordineras med andra relevanta aktörer, speciellt WFP och UNICEF. Tillsammans ingår FAO, WFP och UNICEF i ett partnerskap för att säkerställa att krisen möts tidigt och att man kan skala upp aktiviteter. Projektet möjliggör för FAO att genomföra viktiga aktiviteter inom de ansvarsområden som har kommit överens om inom partnerskapet. FAO fokuserar därmed framförallt på stöd till nomader, rehabilitering av betesområden, säkerställande av vattentillgång och nutrition bland annat. Koordinering säkerställs via flera olika forum, både med humanitära aktörer och utvecklingsaktörer.

Projektet är också ett resultat av ett samarbete mellan Sidas humanitära team och ambassaden i Bamako som förmedlar långsiktigt utvecklingsstöd för att stärka länken och samspelet mellan humanitära insatser och långsiktig utveckling. En gemensam analys av den regionala situationen ligger till grund för samarbetet. Lärande byggs in i projektet för att ytterligare öka samarbete, utbyte och kunskap.

Senast uppdaterad 04 jan 2018, 14.31