• Svenska

Om utlandet Malaysia

Information om COVID-19

Hittills har över hundrafemtiotusen fall konstaterats i Malaysia.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder.

Malaysiska hälsoministeriet höjde den 23 januari beredskapen för att hantera och motverka spridningen av COVID-19 till Malaysia. Preventiva åtgärder initierats och hälsovårdande institutioner vidtagit åtgärder för att kunna hantera smittade personer. 26 sjukhus i landet har beredskap och kapacitet att ta emot COVID-19-smittade personer, och 57 screeninginstanser aktiverats.

 

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Senast uppdaterad 21 dec 2020, 09.40