• Svenska

Om utlandet Malaysia

Kan jag förnya mitt pass?

Kan jag förnya mitt pass med tanke på att det är inreserestriktioner till andra länder i regionen och restriktioner vid återresa till Malaysia?

Svenskar som bor i Malaysia och behöver förnya sina pass har normalt varit hänvisade till att ansöka vid andra ambassader i regionen t ex Singapore eller Bangkok, eller i samband med besök i Sverige, för att sedan kunna hämta ut passet vid ambassaden i Kuala Lumpur. Reserestriktionerna som många länder infört har dock lett till att det för närvarande inte är möjligt att ta sig till andra ambassader i regionen och att restriktioner råder vid återresa till Malaysia. Det är dock fortfarande möjligt att resa till Sverige.

Ambassaden är medveten om att covid-19-situationen ställer till problem för svenskar som behöver förnya sina pass, men ambassaden i Kuala Lumpur har inte mandat att utfärda pass, utan i regionen är det närmast ambassaderna i Bangkok och Singapore som är passmyndigheter. Ambassaden har inte heller den tekniska utrustning som krävs för att kunna ta emot ansökningar om ordinarie pass. Covid-19-situationen föranleder ingen ändring av detta och det kommer inte heller fortsättningsvis att vara möjligt att ansöka om ordinarie pass på ambassaden.

Så länge gränserna till Thailand och Singapore förblir stängda, innebär det i praktiken att passökande för närvarande i huvudsak är hänvisade till passmyndigheter i Sverige.

Ambassaden kan utfärda provisoriskt pass om det ordinarie passet förkommit, stulits eller löpt ut.Provisoriskt pass

Innehavare av malaysiska uppehållstillstånd (long-term pass) har möjlighet att ansöka om provisoriskt pass, med giltighetstid max 7 månader, som en tillfällig åtgärd i avvaktan på att inreserestriktionerna lättas. Innehavare av provisoriskt pass måste besöka malaysiska Immigrationsmyndigheten för stämpel (godkännande) som är nödvändig för utresa ur landet.

Senast uppdaterad 23 feb 2021, 12.17