Meny
  • Svenska

Resa till Malaysia

Rösta i valet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Du som har rösträtt i valen 2018 kan rösta på ambassaden i Kuala Lumpur alternativt brevrösta. Läs mer om valet, hur du röstar och öppettider för röstning på ambassaden i Kuala Lumpur.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig.  Läs mer om röstlängden 

En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen. Brevrösten, som du postar själv, får postas tidigast den 26 juli och den måste postas utomlands. Materialet för brevröstning kan du hämta på ambassaden i Kuala Lumpur. Bor du i Sabah/Sarawak så kan du hämta materialet för brevröstning på vårt Honorärkonsulat i Kota Kinabalu 

Rösta på ambassad eller brevrösta från utlandet

Läs mer på Valmyndighetens webbplats
Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000
Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket Tel: + 46 8 564 851 60

Ambassaden i Kuala Lumpur kommer att ha följande öppettider för röstning:

Tisdag 21/8       kl. 09.00 -12.00

Torsdag 23/8     kl. 09.00 -12.00

Måndag 27/8     kl. 15.00 - 20.00

Onsdag 29/8      kl. 09.00 - 12.00

Torsdag 30/8     kl. 09.00 - 12.00

 

I filmen nedan ser du hur det går till när man röstar på en ambassad 

Allmänt om: Rösta utomlands

Den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. På Sweden Abroad kommer det även att finnas information om var just du, i det land där du befinner dig, kan finna en plats för röstmottagning. Så håll dig informerad genom att aktivt söka information på aktuell sida på Sweden Abroad för det land där du befinner dig. Informationen uppdateras även löpande på ambassadernas sociala medier som exempelvis Facebook.

Läs mer