• Svenska

Om utlandet Luxemburg

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

En rad åtgärder har införts för att bekämpa smittspridningen av Covid-19. Luxemburgs regering har infört utegångsförbud mellan kl. 23:00 och 06:00. En enkel summering återfinns i denna flyer. Se även länk till ECDS om smittspridning inom EU/EES/UK (daglig uppdatering).

Information om coronaviruset från Luxemburgs regering finns på följande hemsidor (på engelska och på franska):
The Luxembourg Government(English)
Le gouvernement luxembourgeois(français)
Vanliga frågor - FAQ (English)
Vanliga frågor - FAQ (français
The Latest News
A la Une

Luxemburg har inrättat en hjälplinje med nr.: 
mån-fre (+352) 247 82386
kvällar och helger (+352) 247 82300

Svenska myndigheter har hävt avrådan för icke-nödvändiga resor till Luxemburg. Se mer information från svenska regeringen här

Det går att flyga mellan Luxemburg och Sverige men det är begränsningar i flygtrafiken. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med flygbolag eller resebyrå vad som gäller. Länk till Luxemburgs flygplats och Luxair.
Tågtrafiken har mer eller mindre normala tidtabeller.

Särskilda inresebestämmelser

Svenska ambassaden ansvarar inte för utländska myndigheters inreseregler men en kort summering med länkar till myndigheterna i Luxemburg återfinns nedan.

Luxemburgs gränser är öppna för resanden inom EU/Schengen. För information om reseregler land för land, se Re-open EU.

Fr.o.m 29 januari t.o.m. 28 februari införs krav på uppvisande av negativt virustest (se information här på engelska) för att gå ombord på flyg till Luxemburg. Detektionstestet måste vara enligt "PCR av SARS-CoV-2 viral RNA" eller en "snabb viral antigen test" som tagits inom 72 timmar från avgång. Testresultatet kan vara i pappersformat eller digitalt och ska vara författat på/översatt till ett av de officiella språken i Luxemburg (FR, TY, LUX) eller på engelska. Detta gäller för alla avgångar till Luxemburg inklusive flyg från EUs/Schengens medlemsländer. Kravet gäller inte vid land- eller sjöresa.

Luxemburgs gräns för resande från länder utanför EU/Schengen är fortfarande tillfälligt stängd t.o.m 31 mars 2021. Vissa länder utanför Europa är undantagna från inresestopp. Särskilda regler gäller för resanden från Storbritannien. För mer information se Luxemburgs officiella hemsida (ENG /FR). För resanden från länder utanför EU/Schengen till Luxemburg införs fr.o.m. 29 januari i tillägg till uppvisandet av testresultat vid ombordstigning (se ovan) även krav på en "viral snabb antigen test" vid ankomst till Luxemburgs flygplats.

I källarplan på Luxemburgs flygplats finns möjlighet att köpa snabb antigen test, PCR-test (med resultat inom 24 timmar), Express PCR-test (med resultation inom 12 timmar). 

Undantag till ovan krav på uppvisande av testresultat vid ombordstigning och provtagning på flygplatsen går att läsa om här (på engelska).

Vid positivt svar på Covid-19 test är det krav på 10 dagars karantän. Under perioden av isolering ska all kontakt med andra människor undvikas och en kirurgmask måste bäras i närvaro av andra människor. Om man inte uppfyller isoleringskraven kan man bötfällas.

Personer som haft kontakt med någon som testat positivt är också föremål för karantän. De måste undvika alla sociala kontakter och stanna hemma/i temporärt boende under 7 dagar från den senaste kontakten med den smittade personen. Fr.o.m. dag 6 får dessa personer recept på Covid-19 test utskrivna. 

Tänk på att även följa reseinformationen för övriga transitländer på väg till/från Sverige (www.swedenabroad.se/tysklandwww.swedenabroad.se/danmark )

Telefonnummer till Luxemburgs polis: + 352 244 244 244 (för ev. vägledning om gräns- och trafiksituationen).

Lokala restriktioner

Sammankomster inom- och utomhus är tillåtna men alla uppmanas respektera nedan restriktioner för att minska smittspridningen. Sammankomster med 100 personer eller fler är förbjudna (barn medräknade).

Det är obligatoriskt att ha ansiktsmask
- vid färd med allmänna transportmedel samt vid aktiviteter i ett begränsat utrymme där människor cirkulerar (t.ex. i affärer, shoppingcentra, mottagningar/receptioner m.fl.)
- vid alla sammankomster med fler än fyra personer.

För undantag från kravet att bära ansiktsmask se luxemburgska myndigheters informationssida.

Vid sammankomster av fyra-tio personer ska dessutom ett avstånd på 2 meter respekteras (förutom för personer som tillhör samma hushåll/bor tillsammans).

Vid sammankomster med fler än tio ska dessutom personerna ha tilldelats sittplatser (gäller ej personer som tillhör samma hushåll/bor tillsammans). Undantagna är demonstrationståg, begravningar, marknader, idrottsaktiviteter, allmänna transportmedel).

Privata sammankomster/privata evenemang, inomhus eller utomhus, är begränsade till 

- personer som tillhör samma hushåll eller
- personer som har besöksrätt eller alternerande boende och
- maximalt två besökare som tillhör samma hushåll

Det är förbjudet att konsumera alkohol på allmän plats.

Affärer är öppna med begränsningen av en kund per 10m2. Restauranger och caféer är stängda. Hotell och övernattningsfaciliteter är öppna (men med stängda restauranger och barer). Rumsservice och take-away fungerar.

Råd till svenska resenärer

Generalkonsulatet i Luxemburg (+352 26 64 61; sweconlux@gadvisors.lu) har expeditionstid tisdagar 12.30-18.00 och torsdagar 08.30-12.30. I akuta konsulära fall utanför kontorstid hänvisas till konsulära jouren i Stockholm (ud-jouren@gov.se; tel. 08-405 5005).

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan.

Du kan ladda ner UD Resklar-appen via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den.Appstore Google

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader

Aktuella länkar:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus

Senast uppdaterad 02 mar 2021, 19.10