• Svenska

Om utlandet Luxemburg

Rösta i valet till Europaparlamentet 2019 från Luxemburg

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du som är röstberättigad och befinner dig i Luxemburg som turist eller utlandssvensk kan förtidsrösta antingen per brev eller på röstmottagning på Sveriges konsulat i Luxemburg.

Röstmottagning i Luxemburg

Röstmottagningen äger rum på Sveriges konsulat i Luxemburg på adress 11, Avenue de la Porte Neuve.

Måndag 13 maj kl. 10.00-19.00
Tisdag 14 maj kl. 10.00-19.00

Röstmottagning kommer inte arrangeras på valdagen den 26 maj 2019.

Vad behöver du för att rösta?

För att förtidsrösta på en ambassad eller annan plats måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas:

  • Svenskt pass
  • Svenskt id-kort
  • En lokal officiell legitimation.

Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste kunna visa en id-handling.
Vänligen ta med ditt röstkort. Om du inte har något röstkort kan dock röstmottagaren utfärda ett dubblettröstkort.

Brevrösta

Du kan även förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet. Brevrösten gör du i ordning själv och postar från utlandet tidigast den 11 april 2019. Brevrösten får inte postas från Sverige och skall ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För att brevrösta måste man ha särskilt brevröstningsmaterial som skickas till alla utlandssvenskar som är anmälda till röstlängden. Anmälan görs på Skatteverkets hemsida i god tid innan valet så att materialet kommer fram i tid. Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

Om du inte erhåller brev med röstningsmaterial kan du hämta detta på konsulatet i Luxemburg.

Mer information om valet

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på Valmyndighetens webbplats.