• Svenska

Om utlandet Lettland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Den 5 februari fattade Lettlands regering beslut att förlänga det nationella nödläget till den 6 april 2021 med striktare lokala restriktioner.

För ytterligare information se Regeringens hemsida samt det lettiska Utrikesministeriets hemsida. Den lettiska regeringen publicerar uppdaterad information om regeringens åtgärder och vad som gäller vid resor här: Covid-19 Frequently Asked Questions. För nyheter om det aktuella läget på engelska se eng.lsm.lv. 

Särskilda inresebestämmelser för resor till Lettland

Från den 11 till 6 april är resor till Lettland från EU endast tillåtna om man har brådskande och väsentliga skäl, samt för arbete; studier; trängande familjeskäl; genomresa. För mer information se Regeringens hemsida.

Från den 25 januari är det obligatoriskt att vid inresa till Lettland ha ett negativt PCR Covid-19 test som inte får vara äldre än 72 timmar. För mer information se Transportministeriets hemsida.

I nuläget finns direkta transportmöjligheter mellan Lettland och Sverige.

Notera att statusen kring tillgängliga flyg- och färjeförbindelser kan ändras med kort varsel. Sök därför alltid information direkt via researrangörernas hemsidor och via de svenska ambassadernas hemsidor i respektive transitland. Kontakta researrangörer för mer information.

Notera att alla som reser in i Lettland måste fylla i en elektronisk blankett som finns på hemsida covidpass.lv före inresa, dock ej tidigare än 48 timmar före gränsövergång.

Självisolering

Resenärer från Sverige ska fortsatt iaktta 10 dagars självisolering. Det är möjligt att resa ut ur Lettland igen innan självisoleringsperioden är slut.

Det är enligt lettisk lagstiftning tillåtet för resenärer från Sverige att mellanlanda i transit i Riga utan att iaktta 10 dagars självisolering. Undersök dock alltid vid transit de lokala reglerna om du har rätt att resa in i slutdestinationslandet. Resenärer ska iaktta olika restriktioner på Riga flygplats, se Rigas flygplats hemsida för mer information.

Märk att kravet på självisolering för resenärer från Sverige inte påverkas av ett negativt testresultat för covid-19. För mer information om reglerna om självisolering, se hemsidan Covid19.gov.lv.

Undantag från kravet på självisolering gäller för vissa yrkesgrupper med särskilda uppdrag. Kontakta LIAA för mer information.

Särskilda inresebestämmelser för resor till Sverige

Den svenska regeringen meddelade 3 februari att det från midnatt lördag den 6 februari är krav på negativt Covid-19 test för utländska medborgare som ska resa in i Sverige. Huvudregeln är att testet inte får vara äldre än 48 timmar. Förordningen gäller fram till 31 mars. Mer information om testkravet och de undantag som görs är publicerad på regeringens hemsida: 

Pressmeddelande: Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Det finns nu även möjlighet till PCR-provtagning för inresande på Stockholm Arlanda Airport ankomsthall terminal 5 där svenska medborgare som bor i Stockholms län och personer med uppehållstillstånd kan testa sig kostnadsfritt direkt vid ankomst. Provtagningsbåsen är tillgängliga dygnet runt och finns intill passkontrollerna. Stockholm Arlanda Airport. 

Lokala restriktioner

Det är obligatoriskt att bära munskydd utomhus på offentliga platser samt i kollektivtrafiken.

Exempel på andra begränsningar:

  • Endast mataffärer, apotek och bensinstationer har öppet.
  • Anställda uppmanas fortsatt att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
  • Begränsningar av antalet personer i affärer och andra lokaler.
  • Förbud mot offentliga sammankomster, t.ex. teatrar, biografer.
  • Restauranger får endast servera mat för avhämtning
  • Begränsningar för folksamlingar vid ceremonier så som bröllop och begravningar.
  • De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter.

För ytterligare information se den lettiska regeringens hemsida.

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Åtgärder vid symptom

Befinner man sig i Lettland och har symptom som skulle kunna tolkas som att man har smittats av coronaviruset, ska man i första hand stanna hemma för att undvika vidare spridning. Därefter ska man ringa det särskilda numret som gäller för coronaviruset. För sjukvårdsrådgivning vid milda symptom ring 8303 eller vid allvarligare symptom ring 113.

Det går också att ringa 8345 om man har övriga frågor om coronaviruset.

Var kan jag hitta mer information

Ambassaden uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. Ansvarig myndighet i Lettland är hälsomyndigheten Centre for Disease Prevention and Control. På deras hemsida finns information om Covid-19 och dess spridning, samt rekommendationer och åtgärder från myndighetens sida.

Den lettiska regeringen publicerar uppdaterad information om regeringens åtgärder och vad som gäller vid resor: Covid-19 Frequently Asked Questions. För nyheter om det aktuella läget på engelska, se eng.lsm.lv

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Aktuella utbrott - Coronavirus och Frågor och svar om nytt coronavirus.

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Världshälsoorganisationen WHO.

Senast uppdaterad 26 feb 2021, 14.58