• Svenska

Om utlandet Lettland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Särskilda inresebestämmelser för resor till Lettland

Vid inresa till Lettland från Sverige ska resenär som är 12 år eller äldre uppvisa ett EU:s covid vaccinationsintyg eller ett giltigt intyg om negativt PCR covid-19 test som inte får vara äldre än 72 timmar eller antigen test som inte får vara äldre än 48 timmar. För ytterligare information se Transportministeriets hemsida. 

Notera att alla som reser in i Lettland fortfarande måste fylla i en elektronisk blankett som finns på hemsidan covidpass.lv före inresa, dock ej tidigare än 48 timmar före gränsövergång.

Självisolering

Kravet på 10 dagars självisolering gäller resenärer som kommer från länder där det kumulativa antalet fall av covid-19 är mer än 75 per 100 000 invånare. Lista över länder

Fullvaccinerade personer och personer som har haft covid-19 under de sista 180 dagar sedan de testade positivt undantagna från självisoleringskravet vid ankomst till Lettland. Inresande måste uppvisa EU:s digitala covid-19 certifikat. För ytterligare information se Covid19.gov.lv

Särskilda inresebestämmelser för resor till Sverige

Från och med den 21 januari gäller att utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa något av följande:

  • Vaccinationsintyg mot covid-19
  • Intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19 infektion (testintyg)
  • Intyg om tillfrisknande från covid-19

Intygen ska antingen var EU:s gemensamma covidintyg, i Sverige kallade covidbevis, eller vara intyg som motsvarar dessa. De som är vaccinerade i Sverige kan hämta sitt EU:s covid intyg via tjänsten covidbevis.se.

För en översikt över restriktionerna för resande till Sverige hänvisas till Folkhälsomyndigheten. 

Polisen har ansvarar för tillämpningen av inreseregler till Sverige och besvarar även frågor från allmänheten. Svaren på de flesta frågorna finns på polisens hemsida.

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin.

Lokala restriktioner i Lettland

Med anledning av den ökande smittspridningen av Covid-19 har Lettlands regering fattat ett beslut om att förlänga nationellt nödläge till den 28 februari. 

Exempel på nya åtgärder och begränsningar:

  • Tillträde endast för vaccinerade och tillfriskande till restauranger
  • Tillträde endast för vaccinerade och tillfrisknande till shoppingcenter och affärer som inte anses nödvändiga (dvs det mesta förutom matvaruaffären, apotek o.d.)
  • Krav på munskydd och att hålla avstånd även för green level-sammankomster, dvs vid vilka endast vaccinerade och tillfrisknade får delta
  • Obligatoriskt med munskydd i skolorna
  • Rekommendation om distansarbete
  • De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter

Inga reserestriktioner till eller från Lettland är planerade. Lettiska medborgare rekommenderas att endast företa nödvändiga resor utomlands, men resandet begränsas inte formellt.

För ytterligare information se den lettiska regeringens hemsida

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Även för länder dit UD inte längre avråder från resor vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. UD uppmanar alla svenska resenärer att noga läsa på inför resan, att följa lokala regler och att planera sin hemresa i förväg.

Svenskar uppmanas att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang. Det är viktigt att följa dessa även när man befinner sig utomlands.

Åtgärder vid symptom

Befinner man sig i Lettland och har symptom som skulle kunna tolkas som att man har smittats av coronaviruset, ska man i första hand stanna hemma för att undvika vidare spridning. Därefter ska man ringa det särskilda numret som gäller för coronaviruset. För sjukvårdsrådgivning vid milda symptom ring 8303 eller vid allvarligare symptom ring 113.

Det går också att ringa 8345 om man har övriga frågor om coronaviruset.

Var kan jag hitta mer information

Ambassaden uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. Ansvarig myndighet i Lettland är hälsomyndigheten Centre for Disease Prevention and Control. På deras hemsida finns information om Covid-19 och dess spridning, samt rekommendationer och åtgärder från myndighetens sida.

Den lettiska regeringen publicerar uppdaterad information om regeringens åtgärder och vad som gäller vid resor: Covid-19 Frequently Asked Questions För nyheter om det aktuella läget på engelska, se eng.lsm.lv

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:Frågor och svar om nytt coronavirus

Här finns samlad information om resor från svenska myndigheter: Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Världshälsoorganisationen WHO

Senast uppdaterad 21 jan 2022, 11.31