• Svenska

Om utlandet Lettland

För att registrera ditt barn

För att registrera ditt nyfödda barn så räcker det att du gör en namnanmälan till Skatteverket i Sverige. Fyll i blanketten ”Anmälan namn” SKV 7750, underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna) samt skicka kopia av födelsebevis och vårdnadshavarnas pass till Skatteverket i Sverige. Kopiorna ska vara vidimerade av två vittnen.

Om du även vill ansöka om ett svenskt ordinarie pass, se ansökan om samordningsnummer.

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer