• Svenska

Om utlandet Lettland

För att registrera ditt barn

För att registrera ditt nyfödda barn så räcker det att du gör en namnanmälan till Skatteverket i Sverige. Fyll i blanketten ”Anmälan namn” SKV 7750, underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna) samt skicka kopia av födelsebevis och vårdnadshavarnas pass till Skatteverket i Sverige. Kopiorna ska vara vidimerade av två vittnen.

Om du även vill ansöka om ett svenskt ordinarie pass, se ansökan om samordningsnummer.