Meny
  • Svenska

Om utlandet Kuba

Handel med utlandet

De ekonomiska och handelspolitiska relationerna mellan Kuba och Sverige är begränsade, men har potential för ökning. Handelsutbytet har under de senaste åren ökat, om än från låga nivåer. För närvarande finns en handfull svenska företag representerade på Kuba.

Till dessa hör handelshuset Elof Hansson AB (representerar bl.a. Atlas Copco vad gäller nickel- och stålindustri, Alfa Laval i olje-, socker- och livsmedelsindustri), Volvo Construction Equipment (maskiner till nickelindustrin och byggnadssektorn), Ericsson (telefoni, GSM-nätutbyggnad), De Laval (utrustning till mjölkproduktion), Tetra Pak (förpackningsindustrin), Sandvik (maskiner och utrustning till gruvindustri och byggnadssektorn), och Astra Zeneca (läkemedel). Det svenska företaget Keyplants som levererar nyckelfärdiga läkemedelsfabriker är aktivt i frihandelszonen i Mariel.  

 

De svenska företagen är väletablerade som viktiga leverantörer till nyckelsektorer inom den kubanska ekonomin.

 

Enligt SCB omfattade den svenska exporten till Kuba totalt 333 miljoner SEK under 2019. Exporten utgörs främst av maskin- och verkstadsprodukter, halvfabrikat och kemikalier, apparater för telekommunikation och transportutrustning. Den svenska importen från Kuba 2019 uppgick till 33 miljoner SEK. Sverige importerar främst malm, tobak, maskin- och verkstadsprodukter och apparater för telekommunikation. Sveriges export till Kuba har under det senaste året minskat, medan Kubas export till Sverige har ökat.

 

Varje år arrangerar man i Kuba en handelsmässa, FIHAV, för att locka utländska företag och investeringar till ön.