• Svenska

Om utlandet Kuba

Samordningsnummer i Kuba

Innan du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort för ett barn eller en en person som inte tidigare haft svenska ID-handlingar måste personen ha fått ett samordningsnummer. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Obs Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass för barnet.

Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass skickas blanketten om namn av föräldrarna direkt till Skatteverket.

Ansöka om samordningsnummer

Samordningsnummer beställs av ambassaden baserat på en namnansökan eller ett beslut om svenskt medborgarskap. Samordningsnumret ersätter personnummer för personer som aldrig varit folkbokförda i Sverige. Om personen flyttar till Sverige byts samordningsnumret ut mot ett personnummer.

Villkor och dokument som krävs vid ansökan

 1. Boka tid genom e-post till visa.havanna@gov.se och märk e-post med SAMORDNINSNUMMER. Ange nedan i e-post: 
  • Tre st datum när du kan komma till ambassaden 
  • Förnamn på barnet 
  • Efternamn på barnet 
  • Födelsedatum 
  • E-post 
  • Mobilnummer
  • Telefonummer till boende i Kuba 
 2. Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)
 3. Födelseattest; "Certificado de Nacimiento" (får inte vara äldre än 50 dagar) där båda föräldrarnas namn framgår. 
 4. Vigselintyg; "Certificado de Matrimonio" (krävs enbart om föräldrarna är gifta)
 5. Faderskapsbekräftelse; "Registro de Nacimiento" - beställs hos ett Registro Civil kontor (krävs enbart om föräldrarna inte är gifta) 
 6. Förlossningsbevis; "Comprobante de Parto" (krävs enbart om modern är folkbokförd i Sverige).
 7. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med ett svenskt domstolsbeslut. (Om en av vårdnashavarna har gått bort räcker det med ett dödsintyg).
 8. Om endast en vårdnadshavare uppsöker ambassaden ska denne medta vidimerad kopia eller original av den andre vårdnadshavarens nationella pass eller identitetskort 
 9. Beslut om medborgarskap eller beslut om namn:
 10. Ifyllt formulär för medborgarskapsprövning, ladda ner och skriv ut på svenska eller engelska.

Söka pass med samordningsnummer

Först när ett samordningsnummer tilldelats kan man boka tid för att söka pass. Obs beslut om samordningsnummer ska tas med till ambassaden vid inbokad tid. 

Betalning

Ansökan om samordningsnummer är avgiftsfri. 

Leveranstid & utlämning

Sedan de ovannämnda handlingarna inlämnats personligen vidarebefordras de av ambassaden till Skatteverket, tillsammans med en rekvisition av samordningsnummer. Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är för närvarande 2-4 månader.