• Svenska

Om utlandet Kroatien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Notera att det alltid är kroatiska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Kroatien. Sveriges ambassad i Zagreb kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Kroatien. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i kroatisk lagstiftning.

På denna sida samlar ambassaden reseinformation om Covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Lägesuppdatering covid-19

Smittspridningen i Kroatien avtar. Vissa restriktioner har lättats, men de allmänna epidemiologiska restriktionerna gäller alltjämt.

Kroatiska myndigheter kan med kort varsel ändra inresebestämmelserna. Resenärer uppmanas därför att ta del av den information som finns på lokala myndigheters webbplatser. 

> Koronavirus.hr/en

Konkreta frågor kan ställas i frågeformulär här: 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - English (gov.hr)

För dagliga uppdateringar om smittspridning se ECDC:s hemsida:

> ECDC

Mer information:

> Croatian Institute of Public Health
> Total Croatia News

Särskilda inresebestämmelser

Kroatiska myndigheter har fattat beslut om inreseregler. För detaljer och senaste nytt se https://www.koronavirus.hr/en

Resenärer som kommer direkt från EU/EES-land kan resa in med  EU:s digitala covidbevis. 

För svenskt vidkommande se: https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/

Resenärer som saknar EU:s digitala covidbevis kan resa in med:

intyg på negativ pcr-test (som inte är äldre än 72 timmar)

eller 

-  intyg på negativ antigentest (som är godkänt av EU och inte äldre än 48 timmar).

eller

  • Vaccinationsbevis på att du erhållit en dos vaccin av Pfizer/Moderna/Sputnik för 22 till 42 dagar sedan eller en dos av AstraZeneca, för 22 till 84 dagar sedan.
  • (Skulle du ha fått en dos Janssen/Johnson & Johnson, och alltså är färdigvaccinerad, kan du resa in efter 14 dagar)

eller

  • Vaccinationsbevis på att du erhållit två doser vaccin (inom sista 270 dagar)

eller

  • Bevis på att du tillfrisknat efter coronainfektion samt erhållit en dos vaccin senast sex månader efter sjukdom.

Om resenär saknar ovanstående är det möjligt att testa sig direkt vid inresan (mot betalning), med obligatorisk självisolering till dess att ett negativt testresultat erhållits.

Undantagna inreserestriktioner: barn under 12 år, som reser med vårdnadshavare, samt vissa yrkeskategorier, se:  koronavirus.hr  

Inresa för medborgare i EU/EES-länder och deras familjemedlemmar är fortsatt möjlig även från tredje land. I dessa fall gäller samma krav på test eller intyg som vid inresa från ett EU/EES-land.

Transit genom Kroatien är fortsatt tillåten utan ovanstående intyg, givet att den resande lämnar Kroatien inom 12 timmar från inresan.

Alla inresande rekommenderas att fylla i ENTERCROATIA-formuläret.

Situationen är fortsatt föränderlig. Det kroatiska inrikesministeriet har detaljerad och uppdaterad information gällande inresa i Kroatien på sin hemsida: 
> Inrikesministeriet inresa

Frågor om inreseregler kan ställas direkt till kroatisk gränspolis på e-postadress uzg.covid@mup.hr

Information om inrese- och transitregler till samtliga EU-länder är tillgänglig via hemsidan Re-open EU. Informationen uppdateras löpande.

Turistnämnden i Zagreb har sammanställt en webbsida med blandad information rörande coronasituationen i staden. Där finns bland annat information om testmöjligheter i Zagreb. Se: Turistička zajednica grada Zagreba (infozagreb.hr)

Det är obligatoriskt att bära munskydd på flygplatsen. För information om vad som gäller inför och under flygresan, kontakta det aktuella flygbolaget. 

Lokala restriktioner

De regionala myndigheterna i Kroatien har rätt att besluta om egna restriktioner. Restriktionerna kan därför variera mellan olika regioner i landet, och resenärer behöver därför informera sig om vad som gäller för den region man avser besöka.

På nationell nivå gäller att det är obligatoriskt att bära munskydd i offentliga utrymmen, så som postkontor, banker, apotek, butiker, institutioner och servicebranscher (frisör, skönhetssalonger, etc.). Det är även obligatoriskt att bära munskydd utomhus på platser där 1,5 meters avstånd inte kan upprätthållas.

Servering inomhus tillåts i restauranger, men för kaféer och barer gäller  uteservering endast. Vid offentliga sammankomster kan nu 100 personer deltaga.

Bötesstraff kan utfärdas för den som inte bär munskydd enligt angivna regler. 

Råd till svenska resenärer

Personer som vistas i Kroatien rekommenderas av kroatiska myndigheter att hålla sig till aktuella hygienföreskrifter samt hålla social distans.

Om du eller någon i resesällskapet befinner sig i Kroatien och drabbas av symptom bör jourhavande epidemiolog/smittskyddsläkare kontaktas på +385 98-227 753.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Glöm inte att avanmäla dig när du rest ut ur Kroatien.

Ladda även gärna ned appen UD Resklar och aktivera push-notiser

Inresa i Sverige

För frågor angående inresa till Sverige, se Polisen hemsida (www.polisen.se)

För mer information se:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Folkhälsomyndighetens frågor och svar
ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering 
ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen

Senast uppdaterad 02 jul 2021, 15.19