Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Personer i Kroatien med rösträtt i svenska val kan antingen brevrösta eller rösta på Sveriges ambassad i Zagreb. Det kommer också vara möjligt att rösta på Sveriges honorärkonsulat i Dubrovnik. Honorärkonsulaten i Rijeka och Split kommer endast att tillhandahålla brevröstningsmaterial. Vid brevröstning postar man själv sin röst till Sverige och ansvarar själv att rösten når fram i tid till sin kommun resp Valmyndigheten.

Här nedan följer datum och tider för röstningen:

Sveriges ambassad i Zagreb
Röstmottagning: 7-20 maj (endast vardagar) kl 10-12. 
Det är även möjligt att rösta vid andra tidpunkter men vänligen kontakta ambassaden för mer information. Ambassaden tillhandahåller också brevröstningsmaterial.
Adress: Strojarska 20, 24-e våningen, Zagreb,
Tel: 01-49 25 100

Honorärkonsulatet i Dubrovnik: 10-13 maj kl 09.00-13.00.
Adress: Uz Gizman 7 a, Dubrovnik
Tel:  Honorärkonsul Tonci Peovic, 020-35 79 43/35 79 44

Brevröstningsmaterial för valet till Europaparlamentet, inklusive utlandsröstkort, skickas automatiskt till alla utlandssvenskar med början i mitten av mars. Valmyndigheten använder sig då av information som finns i den s.k. röstlängden, som i sin tur är baserad på den information som finns i Skatteverkets folkbokföring. Därför är det viktigt att se till att dina adressuppgifter är korrekta i folkbokföringen. Du kan lätt uppdatera dina uppgifter och på så sätt se till att du får ditt brevröstmaterial till rätt adress genom att fylla i blanketten nedan och skicka till adressen på blanketten:

> Blankett: Ny adress/röstlängd för utvandrad

Rösträtt i valet till Europaparlamentet

> För att ha rösträtt måste man fylla 18 år senast på valdagen (26 maj 2019).

> Svenska medborgare har rösträtt om de är, eller någon gång varit, folkbokförda i Sverige. (Svenska medborgare som är bosatta i annat EU-land kan välja att rösta i det landet istället genom att anmäla sig till röstlängden där. Hen kommer då strykas från röstlängden i Sverige.)

> Medborgare i EU:s medlemsstater har rösträtt i svenska Europaparlamentsvalet om de senast den 26 april är folkbokförda i Sverige och har anmält sig till den svenska röstlängden. Det gör man med en blankett från Valmyndigheten (www.val.se).

Röstlängd

Utlandssvenskar finns med i röstlängden i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen. Röstlängden baseras på information från folkbokföringen så därför är det viktigt att se till att uppdatera adressuppgifter. Röstlängden sammanställs 30 dagar innan valdagen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för vara kvar i röstlängden i en ny tioårsperiod. Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet. Anmälningsblanketten kan laddas ner från Skatteverkets hemsida och skickas sedan direkt till adressen på blanketten.

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå möjlighet att rösta. En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet eller från en utlandsmyndighet räknas så länge rösten når Valmyndigheten dagen före valdagen. Rösten räknas även som en anmälan till röstlängden för 10 år framåt.

> Läs mer på Valmyndighetens webbplats

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta? 
Nej, det behövs inte, du kan rösta ändå om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på ett konsulat/ambassad eller genom att brevrösta. Ambassaden och honorärkonsulatet i Dubrovnik kan också skriva ut dublettröstkort om man inte har detta tillgängligt.

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå?
Ja det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt . Och din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.

 

Senast uppdaterad 18 mar 2019, 14.24