• Svenska

Om utlandet Kroatien

Förnyelse av pass för vuxna i Kroatien

Boka tid för passansökan per telefon eller e-post För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass krävs följande:

  • Personlig inställelse vid passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet).
  • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation. Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du är boende i Sverige ska du lämna in ett personbevis (ej äldre än 1 månad). Kontakta skatteverket för att få ett personbevis.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 600 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.