Meny
  • Svenska

Om utlandet Kroatien

Gifta sig i Kroatien

Det finns ingen tjänsteman vid Sveriges ambassad i Zagreb som har rätt att förrätta vigsel. Det finns inte heller någon svensk kyrka i Kroatien.

Om ni vill gifta er i Kroatien så krävs följande handlingar:

  • Personbevis som inte får vara äldre än tre månader. Det är detta som ska ligga till grund för hindersprövningen. Personbeviset ska översättas till kroatiska av auktoriserad översättare och därefter legaliseras, t.ex. av Sveriges ambassad i Zagreb.
  • Det måste också framgå av personbevisen att ni är svenska medborgare.
  • Legaliserad kopia av passen.
  • Hindersprövning: kontakta skattemyndigheten i Sverige.
    (behöver inte översättas, gäller enbart för personer som är folkbokförda i Sverige)
  • Äktenskapscertifikat (på engelska). Detta utfärdar Skatteverket efter att hindersprövningen är gjord i Sverige.
    Sveriges ambassad i Zagreb kan också utfärda äktenskapscertifikat.

Handlingarna kan faxas till folkbokföringsmyndigheten där vigseln avses äga rum ca 30 dagar i förväg.

Originalen överlämnas när man anländer till vigselorten och kostnader är ca 300 HRK.

I vissa fall krävs att man personligen besöker vigselkontoret 30 dagar innan vigsel.

En auktoriserad tolk (svenska-kroatiska eller engelska-kroatiska) måste vara närvarande under vigselceremonien. Brudparet måste själva ordna med tolk och betala för tjänsten.

Efter vigsel måste man själv insända vidimerad kopia av vigselattest till skatteverket för att vigseln ska registreras i Sverige.

Se även på svenska skatteverkets hemsida angående vigsel utomlands:
> Skatteverket 

Kontaktuppgifter till alla vigselförrättningskontor (Matični ured) i hela Kroatien finns listade per region på:
Matični ured (på kroatiska)

Senast uppdaterad 27 dec 2017, 11.58