• Svenska

Om utlandet Kosovo

Registrera nyfödd utomlands

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap
Den 1 april 2015 trädde lagförändringar i kraft, vilket innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det. Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:
Skatteverket
Migrationsverket

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750) som finns att ladda ned från Skatteverkets webbplats. Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.
Blanketten Anmälan Namn (SKV 7750)

Personnummer/samordningsnummer
Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn. I de fall föräldrarna endast vill anmäla barnet till svenska Skattemyndigheten kan de själva göra detta genom att sända in blanketten: Anmälan Namn (SKV 7750)

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer